Zväz vojakov Slovenskej republiky

30. výročie klubu v BB

7 júna, 2022

     Koncom apríla  t.r. obdržali členovia klubu, ich rodinný príslušníci a sympatizanti pozvánku predsedu pplk. v.v. Ing. Mojmíra HLOCHA  na slávnostné posedenie pri príležitosti 30.výročia vzniku klubu ZV SR Banská Bystrica, ktoré sa uskutočnilo 12.mája 2022 o 14:00hod. v reštaurácii Soprano v Banskej Bystrici – Sásovej.

     V úvodnom príhovore sa predseda KVD zameral na faktografickú, časovú chronológiu činnosti klubu od samotného jeho vzniku až po súčasnosť.

     Zväz vojenských dôchodcov Banská Bystrica vznikol v máji 1992 na základe rozkazu Ministra obrany ako dobrovoľná spoločenská organizácia združujúca poberateľov výsluhových dôchodkov. Ako stavovská organizácia mala zabezpečovať spoločenské a kultúrne obohatenie života svojich členov a pomáhať im pri riešení životných problémov na dôchodku. Tak, ako sa menili pomery v spoločnosti, menili sa aj pomery, aktivity a možnosti všestranného rozvoja klubu.

Postupným rušením útvarov a zariadení v posádke Banská Bystrica, menila sa aj štruktúra jednotlivých podujatí klubu. Nebolo možné zabezpečiť autobus na poznávacie zájazdy a výlety. Klub prišiel o priestory na schôdze, ale aj na klubovú činnosť. Pre tieto objektívne problémy a prekážky rapídne klesla aktivita časti členskej základne klubu, ktorá sa vo svojej podstate v rámci výročných členských schôdzach obmedzila na búrlivé diskusie k problematike valorizácie výsluhových dôchodkov.

     V roku 2010 vďaka ústretovosti vedenia Správy nehnuteľného majetku a výstavby MO SR, mohol klub slávnostne otvoriť a dodnes využívať klubovú miestnosť ako na pravidelné stretávanie sa členov klubu, tak  aj na organizovanie väčších spoločenských aktivít.

Predsedovia klubu od jeho založenia do súčasnosti:

                                 1992 – 2002   pplk. v.v. Štefan BARTOŠ            ( † )

                                 2002 – 2008   pplk. v.v. Ondrej PETRNÁK

                                 2008 – 2009   pplk. v.v. PhDr. Josef SKÁCEL   ( † )

                                 2009 – 2010   plk.   v.v. Stanislav VALACH       ( † )

                                 2010 –            pplk. v.v. Ing. Mojmír HLOCH

   Záverečnou súčasťou slávnostného príhovoru predsedu klubu bolo udelenie pamätných plakiet pre členov ZV SR a pozvaných externých spolupracovníkov, ktorí sa významne angažovali v prospech rozvoja našej klubovej činnosti a aktívnej prezentácii na verejnosti.

 

Loading