Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie spojené s gratuláciou jubilantom

26 septembra, 2022

Podľa plánu činnosti Zväzu vojakov SR – Klub Nové Mesto nad Váhom sme sa zišli 22. septembra 2022 na členskej schôdzi spojenej so stretnutím s jubilantmi. Rokovanie sa začalo krátko po pol tretej. Predseda rady klubu pplk. v. v. Kamil Krištofík privítal zúčastnených členov a sympatizantov klubu a stručne ich oboznámil s činnosťou rady za uplynulé obdobie. Poskytol im aj informáciu o rokovaní 10. snemu Zväzu vojakov SR.

Zúčastnení sa v úvode taktiež dozvedeli informáciu o aktuálnom stave členskej základne klubu. K dátumu konania schôdze ju reprezentovalo 99 členov a 10 sympatizantov. Na schôdzi bola prítomná tretina z nich. Pplk. v. v. Milan Jakubec oboznámil prítomných s možnosťou prihlásiť sa aj s rodinnými príslušníkmi na spoločný výlet autobusom do oblasti rozhľadne Malý Jelenec neďaleko Nemšovej, s možnosťou navštíviť blízke Gazdovstvo Uhliská.

V ďalšej časti stretnutia sme zablahoželali našim jubilantom, ktorí v období od poslednej členskej schôdze oslávili významné životné jubileá. Tým, ktorí boli na schôdzi aj prítomní, odovzdali Karla Havalcová a Kamil Krištofík blahoprajné listy a kvetinu. Medzi oslávencami bol aj plk. v. v. Jiří Huk, ktorý sa v júni tohto roku dožil krásnych 95 rokov. Po oficiálnej časti stretnutie pokračovalo diskusiou, občerstvením (podával sa osvedčený rezeň so zemiakovým šalátom) a voľnou zábavou.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na stretnutí zúčastnili.

Kamil Krištofík, Ján Begala Foto: -bej-

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.