Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie s jubilantmi

4 novembra, 2022

Dňa 04. novembra 2022 o 16.00 hod., v súlade s Plánom klubu na rok 2022,  organizovala Rada klubu ZV SR Pezinok spoločenské stretnutie s jubilantmi klubu, ktorí sa v ostatnom období  dožili významných životných jubileí. Stretnutie sa uskutočnilo v hoteli Kriser, Pezinok, Tehelná č. 4. V priebehu priateľského posedenia prijala Rada klubu pplk. v.v. Ing. Jozefa Haraslína za člena klubu. Menovaný sa rozhodol  kandidovať na funkciu tajomníka zväzu.

Zúčastnení jubilanti klubu obdržali už tradičnú fľašu vína s venovaním predsedu a Pamätný list Klubu ZV SR Pezinok. Po oficiálnej častí nasledovala večera a  spoločenské posedenie.

 

Loading