Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie s jubilantmi klubu

25 októbra, 2023

        Dňa 24. októbra 2023 o 16.00 hod., v súlade s Plánom klubu na rok 2023,  organizovala Rada klubu ZV SR Pezinok spoločenské stretnutie s jubilantmi klubu, ktorí sa v ostatnom období  dožili významných životných jubileí. Stretnutie sa uskutočnilo v hoteli Kriser, Pezinok, Tehelná č. 4. Pred stretnutím zasadala rada klubu. Rada klubu prijala opatrenia týkajúce sa činnosti klubu na najbližšie obdobie. 
 
       Zúčastnení jubilanti klubu obdržali už tradičnú fľašu vína s venovaním predsedu a Pamätný list Klubu ZV SR Pezinok. Po oficiálnej častí nasledovala večera a  spoločenské posedenie. Stretnutie prebiehalo v priateľskej atmosfére.

Pripravil: Stanislav ŠIMON, foto: Ivan KVAČKAJ, Eduard ŠTAMM, Peter KURČINA

Loading

Priložené dokumenty