Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie s jubilantmi 26.9.2023

30 novembra, 2023

Dňa 26.9.2023 sme zorganizovali posedenie s jubilantmi. Posedenie sa konalo v reštaurácii Burger Pub. Zúčastnilo sa 15 členov klubu a z toho 8 oslávencov. Prítomných privítal predseda klubu Ing. Kosa a po úvodnom slove, oslávencom pogratuloval k životnému jubileu a odovzdal im Pamätné listy. Po tomto slávnostnom akte a po prípitku sme sa občerstvili dobrým rezňom zo šalátom. Nesmela ani chýbať káva, zákusok a ďalšie pochutiny. Na pitie bol voľný výber, ktoré si hradil každý sám. Po posilnení sme si posedeli a pospomínali na staré časy a priateľov, aj na tých ktorí už nie sú medzi nami. S pohostením a priebehom posedenia boli všetci spokojní a mnohí sa vyslovili za zorganizovanie podobnej akcie. Keďže priestoroch klubu sa takéto akcie nedajú organizovať, budeme takéto stretávanie organizovať v reštauráciách.

Loading