Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie s jubilantmi

23 decembra, 2022

Stretnutie veliteľa opravárenského práporu s jubilantmi

Ako už tradične prebehlo v poslednom mesiaci roku 2022 stretnutie veliteľa opravárenského práporu s jubilantmi nášho klubu ZV SR Martin-Podháj  ( 20.12.2022 ). Škoda, že z celkového počtu 14 jubilantov sa tejto akcie zúčastnilo iba 9. Na príčine boli predovšetkým zdravotné problémy.

Stretnutie prebiehalo v komornej atmosfére.

Po ukončení príhovorov ktoré predniesli veliteľ opravárenského práporu pplk. Ing. Kerekeš a predseda klubu pplk.v.v. Ing. Surman

bolo prítomným podané malé pohostenie a rozprúdila sa debata o dobe dnešnej aj tej minulej.

Spomienky na dobu aktívnej vojenskej služby prevládali.

Loading