Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie s 90 ročným členom klubu Topoľčany ZV SR

8 novembra, 2022

Dňa 22.10.2022 sa náš člen pplk. v.v. Juraj NÔTA dožil pekný vek – 90 rokov. Členom nášho klubu je od septembra toho roku, keď prestúpil z klubu Piešťany do nášho klubu z dôvodu presťahovania sa. Rada klubu s jubilantmi klubu sa stretla  28.6.2022 a preto sa predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK a podpredseda klubu pplk.v.v. Ing. Štefan BARIAK stretli 27.10.2022 s pplk. v.v. Jurajom NÔTOM a jeho dcérou Valériou v reštaurácii La Grande, kde sme oslávili jeho jubileum. Pred spoločným obedom predseda klubu odovzdal jubilantovi Pamätný list Zväzu vojakov SR, Blahoželanie rady klubu Topoľčany ZV SR, pamätnú medailu klubu a fľašku vína. V družnej besede sme sa veľa dozvedeli o jeho živote a službe v armáde. Prajeme mu veľa zdravia a pokojnú jeseň života.

Text Ján Poliačik, foto Štefan Bariak.

Loading