Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie levických jubilantov

15 novembra, 2023

Na konci mesiaca október 2023 sa tradične, v Sieni cti a tradícií 13.mpr Levice, uskutočnilo stretnutie jubilantov s členmi rady klubu. V úvode, po privítaní jubilantov, vykonal veliteľ práporu pplk. Miroslav OSIF krátku prezentáciu o útvare a jeho úlohách.

V ďalšom príslušníci práporu, pod taktovkou veliaceho poddôstojníka 13.mpr nrtm. Zoltána VARGU pripravil obsiahly a zaujímaví program, s dôrazom na ukážku výzbroje a techniky. Nasledovala prehliadka priestorov, pre mnohích miesto dlhoročného pôsobenia a neodmysliteľné spoločné fotenie.

Na záver, pred slávnostným obedom, 12 jubilantov(z celkových 15), ktorí v roku 2023 oslavovali svoje životné jubileá, si z rúk predsedu plk.gšt. v.v. Ing. Vladimíra HEBERTA prevzalo výročný pohár, po ktorom nasledoval zápis do kroník klubu a útvaru.

Všetkým jubilantom klubu želáme veľa zdravia, životného optimizmu a spokojnosti do ďalších rokov.

Veľká vďaka patrí 13.mpr za prípravu priestorov a slávnostného obeda.

Loading