Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie jubilantov

11 októbra, 2022

07. októbra 2022 sa v Sieni cti  a tradícií 13.mpr Levice uskutočnilo stretnutie jubilantov s členmi rady klubu. V úvode, po privítaní jubilantov, vykonal NŠ práporu mjr. Marek ŽÁČIK krátku prezentáciu o útvare a jeho úlohách.

V ďalšom príslušníci práporu, pod taktovkou veliaceho poddôstojníka 13.mpr nrtm. Martina MORAVSKÉHO pripravil obsiahly a zaujímaví program, s dôrazom na ukážku výzbroje a spojovacej techniky práporu. Nasledovala prehliadka priestorov, pre mnohých miesto dlhoročného pôsobenia a neodmysliteľné spoločné fotenie.

Na záver, pred slávnostným obedom, 8 jubilantov(z celkových 13), ktorí v roku 2022 oslavovali svoje životné jubileá, si z rúk predsedu plk.gšt. v.v. Ing. Vladimíra HEBERTA prevzalo výročný pohár, po ktorom nasledoval zápis do kroník klubu a útvaru.

Všetkým jubilantom klubu želáme veľa zdravia, životného optimizmu a spokojnosti do ďalších rokov.

Veľká vďaka patrí 13.mpr za prípravu priestorov a slávnostného obeda.

Loading