Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie jubilantov ZV SR – klub Topoľčany

16 septembra, 2022

Už sa stalo tradíciou nášho klubu, že rada klubu si pripomína významné výročia v živote našich členov. Rada klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR (predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK, podpredseda klubu pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK a tajomníčka klubu rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ) sa dňa 28.6.2022 stretla s členmi klubu dožívajúcich sa životného jubilea v tomto roku. Stretnutie sa uskutočnilo v Rybárskej bašte v Solčanoch. Boli pozvaní veliteľ 1.mb brig.gen. Ing. Alexander KOLLÁRIK a veliteľ prlog pplk. Ing. Marek KRCHŇAVÝ. Veliteľ brigády sa ospravedlnil – bol na služobnej ceste, zastúpil ho mjr. Ing. Ľuboš  SAGAN, náčelník oddelenia operačného plánovania 1.mb. Životného jubilea sa dožilo 25 členov klubu. Na stretnutie prišlo 16 jubilantov, ostatní mali pracovné povinnosti alebo boli nemocní. Po príhovore predsedu klubu,  pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK prítomným jubilantom odovzdal Pamätné listy Zväzu vojakov SR a Blahoželania  rady klubu Topoľčany, ženy dostali ruže.  Predseda klubu odovzdal Čestné uznanie ZV SR Marte BARIAKOVEJ a Márii EKSTEINOVEJ, vyznamenanie  Zväzu HVIEZDA ZV SR pplk. v.v. Ing. Dušanovi BIELICHOVI a npráp. v.v. Jánovi HERDOVI.

Za pomoc pri organizovaní streleckej súťaže 08.06.2022 na Lipovníku odovzdal Ďakovný list klubu veliteľovi 1.mb brig.gen. Ing. Alexandrovi KOLLÁRIKOVI, veliteľstvu 1.mb, veliteľovi 14.prlog pplk.  Ing. Marekovi KRCHŇAVÉMU a 14. práporu logistiky.

Stretnutie so ženami – členkami klubu (namiesto MDŽ),

pretože pandemická situácia nám nedovolia stretnutie pri príležitosti MDŽ, preto sme spojili tieto dve akcie. Stretnutia sa zúčastnilo 14 žien z 21 pozvaných. Predseda klubu po krátkom príhovore odovzdal ženám ruže.

Po spoločnej fotografii s jubilantmi a členkami klubu nasledoval obed, počas ktorého sme besedovali.

Text: Ján Poliačik.

Foto: Ing. Štefan Bariak.

Loading