Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie jubilantov ZV SR – klub Topoľčany

24 júna, 2023

Už sa stalo tradíciou nášho klubu, že rada klubu si pripomína významné výročia v živote našich členov. Rada klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR (predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK, podpredseda klubu pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK, tajomníčka klubu rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ a člen rady klubu rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ) sa spolu s velením 1.mechanizovanej brigády a 14. práporom logistiky dňa 20.06.2023 stretla v Sieni cti a slávy 1.mb s členmi klubu dožívajúcich sa životného jubilea.

Po príhovore predsedu klubu  pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK prítomným jubilantom odovzdal pamätné listy a blahoželania rady klubu Topoľčany. Za velenie brigády sa zúčastnil náčelník štábu 1.mechanizovanej brigády plk. Ing. Gabriel JANOVICS  a náčelníčka samostatnej skupiny Velenie a štáb Veliteľstva 1. mb kpt. Mgr. Markéta VAZOVAN GRÁCOVÁ.

Za 14. prápor logistiky sa zúčastnil zástupca veliteľa práporu mjr. Ing. Ján PASZTOR.  Veliteľ brigády a veliteľ 14. práporu logistiky sa nemohli stretnutia zúčastniť.

Životného jubilea 80 rokov sa dožil pplk. v.v. Ladislav MUSIL; 75 rokov pplk. v.v. Mgr. Ladislav KOŠŤÁL, plk. v.v. Ing. Josef  ŘEZNÍČEK, plk. v.v. Ing. Ľubor JURSA,   pplk. v.v. Štefan FÁBER;   70 rokov pplk. v.v. Ing. Anton ŠKVARENINA, pplk. v.v. Ing. Jozef  HORKA, plk. v.v. Zdeněk TEJZR; 65 rokov práp. v.v. Kvetoslava  ZATLOUKALOVÁ, kpt. v.v. Ladislav SNOP; 60 rokov Elena  PASTOREKOVÁ, pplk. v.v. Ing. Adrián KUNIK, 50 rokov npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY. Niektorí jubilanti sa stretnutia nemohli zúčastniť (pplk. v.v. Mgr. Ladislav KOŠŤÁL a  kpt. v.v. Ladislav SNOP).

Jubilanti besedovali o úlohách brigády a výcviku súčasných profesionálnych vojakov a zároveň sa spomínalo na roky strávené v armáde. V tento deň mal aj náčelník štábu 1.mb jubileum – 45 rokov, zagratulovali  sme mu. Po prehliadke Siene cti a slávy 1.mb, besede a spoločnej fotografii pred historickým tankom T-34 nasledoval  spoločný obed v jedálni veliteľa 1.mb.

Ďakujeme veleniu 1.mb a 14.prlog za umožnenie toho stretnutia. Vysoko si vážime túto pomoc a spoluprácu.

Text: predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK

Foto: kpt. Mgr. M. VAZOVAN GRÁCOVÁ 1.mb.

Loading