Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie členov ZV SR Klub Nitra-Zobor na večernom posedení

17 novembra, 2022

Dňa 11. novembra 2022 po pietnom akte pri príležitosti Dňa vojnových veteránov-Červené maky, sa členovia klubu Nitra-Zobor stretli v popoludňajších hodinách v reštaurácii OKO na spoločnej večeri. Celkom sa zúčastnilo 24 členov klubu s rodinnými príslušníkmi. Po chutnej a bohatej večeri, dobrom vínku sme potom diskutovali o možných nových aktivitách klubu v roku 2023. Rada klubu prítomných oboznámila s prípravou Výročnej členskej schôdze klubu a s návrhom Plánu aktivít na rok 2023, kde uvažujeme okrem iného aj o dvojdňovom poznávacom zájazde, o návrate k návštevám Divadla Andreja Bagara na ktoré sme v poslednom období pozabudli. Prijali sme opatrenia, aby sme divadlo opäť navštevovali, ale rozhodujúcim pre účasť bude ponuka repertoára. Rozobrali sme 6. ročník Memoriálu Františka Chudu v petangu. Toto posedenie nám všetkým ukázalo, že takéto diskusie sú potrebné, lebo obohacujú všetkých účastníkov. Ďalšie stretnutie sme si dohodli na 7. 12. 2023 s ukončením roku a dobrou kapustnicou.

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: Ing. Božena Luspajová

Loading