Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie členov Klubu vojakov Prievidza v Lesoparku Prievidza.

10 novembra, 2023

Dňa 20.10.2023 sa členovia klubu spolu s rodinnými príslušníkmi stretli na opekačke  v Lesoparku Prievidza.

Pri ohníku v dobrej nálade príjemne  strávili posledné teplé dni tohto roku. 

Loading