Zväz vojakov Slovenskej republiky

Strelecká súťaž Zväzu vojakov SR klub Levice

8 septembra, 2022

V posledný augustový piatok 2022, v krásnom slnečnom počasí, sa na Posádkovej strelnici Devičany uskutočnila strelecká súťaž. Tradične sa súťažilo o putovný pohár predsedu Zväzu vojakov SR, ako aj o pohár klubu Levice.

Po úvodnej prezentácii účastníkov, zahájení súťaže, krátkeho príhovoru predsedu Klubu Levice plk. gšt. v.v. Ing. Vladimíra HEBERTA  a následnom poučení súťažiacich sa pristúpilo k samotnej streľbe. Svoje zručnosti zo samopalu vz.58(5+10) a z pištole(5+10) predviedlo 64 jednotlivcov a19 trojčlenných družstiev. Počas vyhodnocovania samotných výsledkov súťaže sa vykonal presun na poobedňajšiu časť do kultúrneho domu Drženice. Po vynikajúcom guláši z diviny a krátkom občerstvení predseda klubu Levice vyhodnotil streleckú súťaž po kategóriách. V priebehu celého dňa ostal čas aj na otužovanie vzťahov medzi klubmi a pospomínanie na historky a príbehy z minulosti.

Streľby využili  kluby Topoľčany a Nové Mesto n/Váhom, ktoré odovzdali pamätnú medailu pri príležitosti výročia založenia ich klubov, plk. gšt. v.v. Ing. Vladimírovi HEBERTOVI za dlhoročnú spoluprácu a rozvíjanie tradícií OS SR. 

V priebehu streleckej súťaže dosiahli najlepšie výsledky v družstvách kluby Topoľčany, Banská Bystrica, Nové Mesto n/Váhom a v jednotlivcoch v kategórii ženy Eva DOLNÍKOVÁ, Vierka MIHÁLIKOVÁ, Marta PSÁRSKÁ a v kategórii muži Martin ČIŽLÁK, Petr PAŠKA, Martin ANDREUV, Vladimír KAVECKÝ, Miroslav KRÁLIK a František PAŠTRNÁK.

Riadiacich na pracoviskách a logistickú podporu streleckej súťaže  vzorne zabezpečili príslušníci 13.mpr Levice.  

S nostalgiou konštatujeme, že úlohy a ciele streleckej súťaže sme „splnili bez nedostatkov“ a tešíme sa na ďalší, jubilejný 20. ročník.

Loading