Zväz vojakov Slovenskej republiky

STRELECKÁ SÚŤAŽ V TOPOĽČANOCH

15 septembra, 2022

Dňa 08.06.2022 vykonal klub Topoľčany ZV SR na strelnici Lipovník streleckú súťaž v streľbe zo samopalu a pištole. Strelecká súťaž sa konala pri príležitosti 30. výročia vzniku Zväzu vojakov SR. Súťaže sa zúčastnilo 22 družstiev, z toho (okrem nášho klubu 6 družstiev ZV SR) klub Martin-Podháj s predsedom klubu pplk. v.v. Ing. Josefom SURMANOM,  dve družstvá Nové Mesto nad Váhom s podpredsedom klubu pplk. v.v. RSDr. Josefom PUTIRKOM, Levice s podpredsedom klubu mjr. Ing. Jaroslavom MESÁROŠOM, Nitra–Zobor s podpredsedom klubu pplk. v.v. Dr. Antonínom  ROJKOM, Sereď na čele s plk. v.v. Ing. Rostislavom  ŠMEHLÍKOM, a 9 družstiev z klubu Topoľčany (spolu 35 členov). Jedno družstvo profesionálnych vojakov veliteľstva 1.mb, poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Peter BALÁŽ a JUDr. Karol GERHÁT, starostovia obcí Mikroregiónu Pod Marhátom – Lipovník čat. v.z. Dušan TURČAN, Nitrianska Blatnica pplk. v.v. Mgr. Michal TOMAN, Vozokany npor. v.z. Jaroslav BAZALA. Medzi nás prišli aj hostia – veliteľ bývalej 13.tankovej divízie genmjr. v.v. Ing. Ján PANČÍK, veliteľ bývalej ľahkej brigády a bývalý veliteľ 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Stanislav PETRENEC a bývalý veliteľ  1.mechanizovanej brigády brig.gen. v.v. Ing. Ivan HIRKA,  štábny kaplán 1.mb Mgr. Ján OSTAPČUK. Spolu sa súťaže zúčastnilo 83 osôb. Veliteľ 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Alexander KOLLÁRIK súťaž materiálne, personálne a zdravotnícky zabezpečil. Veliteľ 14.práporu logistiky pplk. Ing. Marek KRCHŇAVÝ so svojimi podriadenými pripravil pre účastníkov súťaže raňajky a obed (guľáš) zo surovín dodaných klubom. Obedovali sme na strelnici. Pre súťažiacich bol postavený stan (20 stolov a 80 stoličiek), v ktorom sa podávala káva, voda a čaj.  Vyhodnotenie bolo vykonané v kultúrnom dome Nitrianska Blatnica, za čo ďakujeme starostovi obce, členovi nášho klubu, pplk. v.v. Mgr. Michalovi TOMANOVI.

Streleckú súťaž zabezpečovalo 10 vojakov od roty podpory velenia 1.mb, 7 vojakov od 14.prlog,  a 3 zamestnanci strelnice.

VÝSLEDKY STRELECKEJ SÚŤAŽE:

JEDNOTLIVCI:

Streľba zo samopalu: 1.miesto pplk. v.v. Ing. Milan NÉMETH z klubu Sereď (91 bodov), 2.miesto kpt. v.v. Ing. Vladimír KAVICKÝ z klubu Nové Mesto nad Váhom (93 bodov), 3.miesto mjr. Ing. Jaroslav MESÁROŠ z klubu Levice (92 bodov)

Streľba z pištole: 1.miesto kpt. v.v. Ing. Martin ANDREJUV z klubu Martin – Podháj  (95 bodov), 2.miesto kpt. v.v. Ing. Vladimír KAVICKÝ klub Nové Mesto nad Váhom (93 bodov), 3.miesto pplk. v.v. Ing. Ľubomír KYJAK  klub Topoľčany (93 bodov , rozhodol rozstrel).

DRUŽSTVÁ DVOJBOJ:

1.miesto: klub Nové Mesto nad Váhom 1, 492 bodov (pplk. v.v. Dr. Josef PUTIRKA, Mgr. Ing. Karla HAVALCOVÁ, nrtm. v.v. Petr PAŠKA; 2.miesto: Topoľčany č. 5, 487 bodov (pplk. v.v. Ing. Jiří MELOUN, práp. v.z. Ing. Igor ADAMIK, rtn. Radim KAMRLA); 3.miesto: Topoľčany č. 1, 474 bodov (rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ, rtm. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK)

DRUŽSTVÁ SAMOPAL:

1.miesto Topoľčany 1, 251 bodov (rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ, rtm. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK); 2.miesto Klub Nové Mesto nad Váhom 2, 238 bodov (Eva DOLNÍKOVÁ, kpt. v.v. Ing. Vladimír KAVICKÝ, pplk. v.v Vladimír JEŠKO MBA); 3.miesto  Martin Podháj 1, 235 bodov, ( pplk. Ing. Maroš ONDREJÁK, kpt. v.v. Ing. Martin ANDREJUV, mjr. v.v. Ing. Jána MACHALA).

DRUŽSTVÁ PIŠTOĽ:

1.miesto klub Nové Mesto nad Váhom č.1, 271 bodov (pplk. v.v. Dr. Josef PUTIRKA, Mgr. Ing. Karla HAVALCOVÁ, nrtm. v.v. Petr PAŠKA), 2.miesto Topoľčany č.6, 269 bodov (pplk. v.v. Ing. Ľubomír KYJAK, pplk. v.v. JUDr. Jozef GLOBAN, pplk. v.v. Ing. Jozef HORKA), 3.miesto Topoľčany č.5, 266 bodov (pplk. v.v. Ing. Jiří MELOUN, práp. v.z. Ing. Igor ADAMIK, rtn. Radim KAMRLA).

 

Text: predseda klubu Ján Poliačik, foto: členovia klubu.

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.