Zväz vojakov Slovenskej republiky

Strelecká súťaž v Martine

19 júla, 2023

             Dňa 8.06.2023 sa uskutočnil VIII. ročník streleckej súťaže z malokalibrových zbraní na mestskej strelnici v Jahodníkoch.  Súťaže sa zúčastnilo 23 družstiev  z toho 12 zo ZV SR, päť za JDS, dve za KVV, jedno za KVVZ, po jednom družstve klub seniorov Martin, družstvo z Turčianskych Teplíc pod vedením primátora Mgr. Igora Húsa  a opravárenského práporu. Počasie nám prialo, ale víťazstvo sme, zo slušnosti, nechávali hosťom

V streľbe sa súťažilo v kategóriách :

a/ O najlepšie družstvo

1 .miesto obsadilo družstvo ZVSR Topoľčany v zložení :  rtn. v.v. Mihalíková Viera, rtn. v.v.Ing. Kráľ Róbert, kpt.v.v. Ing. Paštrnák František nástrelom 515 bodov

2. miesto JDS Dražkovce v zložení :  Čerpák Marián, Krasnec Jozef, Remeň Juraj nástrelom 497 bodov

3.miesto družstvo KVVZ Martin v zložení : mjr.v.v. Lietavec František, Kiška Jaroslav, Chríbik Ľubomír nástrelom 467 bodov.

b/ Dvojboj / puška a pištoľ / :

1. miesto rtn. v.v. Ing, Róbert Kráľ nástrelom 183 bodov

2. miesto rtn. v.v. Viera Miháliková nástrelom 182 bodov

3. miesto nrtm. v.v. Ing. Roman Zúbek nástrelom 177 bodov

c/ Najlepší strelec z pušky :

1. miesto Milan Brna nástrelom 96 bodov

2. miesto rtn. v.v. Viera Miháliková nástrelom 95 bodov

3. miesto rtn. v.v. Ing. Róbert Kráľ nástrelom 94 bodov

d/ Najlepší strelec z pištole :

1. miesto Peter Bízik nástrelom 90 bodov

2. miesto rtn. v.v. Ing. Róbert Kráľ nástrelom 89 bodov / 2x center /

3. miesto mjr. v.v. František Lietavec nástrelom 89 bodov / 1x center/

Súťaž sa vydarila, všetci zúčastnení ju hodnotili , že bola pripravená a uskutočnená na výbornej úrovni, na čom z členov klubu mali zásluhu predovšetkým predseda klubu

 pplk.v.v. Ing. Surman, tajomník klubu mjr.v.v. Jan Machala, členky klubu Ing. Surmanová, Mizerová a Hagarová. Zároveň patrí poďakovanie streleckému klubu Martin,

ktorý nám pomohol v materiálno zabezpečení, veliteľovi opravárenského práporu pplk. Ing. Kerekešovi, ktorý súťaž zabezpečil personálne a materiálne.

Mimoriadne poďakovanie patrí primátorom mesta Martin a Turčianske Teplice za poskytnutú finančnú a materiálnu pomoc formou vecných cien.

 

Predseda klubu ZV SR Martin-Podháj

pplk.v.v. Ing et Ing. Josef Surman

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.