Zväz vojakov Slovenskej republiky

Strelecká akadémia Štefana Bumbála

6 októbra, 2022

Na pódiových stupňoch puškových disciplín v kategóriách dorast, kadet, junior sa od roku 2019 začali objavovať pretekári s klubovou príslušnosťou SA ŠB Nové Mesto nad Váhom. Opakujúcu sa skutočnosť nemožno prehliadnuť, a tak som oslovil strieľajúceho seniora Ing. Jána Mareka s prosbou získať informáciu, čo sa pod týmto pomenovaním nachádza. Slovo dalo slovo a dohodli sme si návštevu na 31. augusta na strelnici počas tréningu.

Informoval som prezidenta SSZ pána Miloslava Bencu, ktorý mal pochopenie a dal súhlas. Tak sme sa s Ivanom Horčiakom v dohodnutom termíne na strelnicu prepravili.

Na strelnici nás privítal predseda a tréner v jednej osobe Ing. Ján Marek. Pretekári boli v tréningovom procese. Dospeláci strieľali na 50 m a mládežníci vzduchovkové disciplíny na 10 m.

Prv, než sme sa dostali k aktuálnej dobe, Ing. Ján Marek považoval za potrebné prihlásiť sa k histórii streleckého športu v Novom Meste nad Váhom, na ktorej osobne participoval. V rámci vtedajšej VTJ v roku 1960 bol zásluhou pplk. Jozefa Klimku ustanovený strelecký klub a už v roku 1966 prišiel prvý veľký úspech, keď na majstrovstvách Slovenska vyhral Štefan Bumbál disciplínu RPi 2×30. Neskoršie sa stal PaedDr. Štefan Bumbál predsedom klubu a pod jeho metodickým dohľadom vyrastali aj terajší predseda Ján Marek, strieľajúci tréner a hospodár Juraj Marcinka a rad ďalších úspešných pretekárov, ktorí žali úspechy v rámci Československa hlavne v armádnych súťažiach. V klube vyrástol pištoliar Mirko Sliacky a hlavne mnohonásobný majster SR, dvojnásobný účastník OH Ján Fabo – a to je zatiaľ najvýraznejší úspech z histórie streleckého športu v Novom Meste nad Váhom.

Po zrušení VÚ v Novom Meste nad Váhom sa klub VTJ pretransformoval na občianske združenie a získal od mesta do prenájmu malokalibrovú strelnicu.

Dosiahnuté úspechy zaväzujú, a tak sa skupinka strelcov združená okolo Ing. Jána Mareka rozhodla v roku 2017 zabezpečiť kontinuitu a vyvrcholením bolo ustanovenie Streleckej akadémie. A aby si uctili zásluhy Štefana Bumbála o rozvoj streleckého športu v Novom Meste nad Váhom, tak pod názvom SA ŠB Nové Mesto nad Váhom. Následne začali s výchovou mladých adeptov streleckého športu.

Výchovný proces si zobral na starosť osobne Ing. Ján Marek, ktorý má okrem trénerskej kvalifikácie aj bohaté pretekárske skúsenosti, aj lásku k streleckému športu. Pod jeho vedením má krivka rastu športovej výkonnosti jeho zverencov strmý charakter, čo oni zasa prezentujú dosiahnutými úspechmi na republikových súťažiach.

Azda najvýraznejšie prezentujú nadobudnutý strelecký kumšt mladí puškári Martin Zich a Guido Ginoux a svojimi úspechmi ich motivuje generácia veteránov Radek Smetana, Ján Marek a Juraj Marcinka.

Tréningový proces prebieha na strelnici, ktorá je výrazne poznačená vekom a potrebovala by rekonštrukciu. Ale na to chýbajú finančné prostriedky, ktoré sa usilujú získať ako občianske združenie aj od mesta a so žiadosťou sa obrátili už v roku 2019 na primátora Ing. Jozefa Trstenského.

V tejto súvislosti vyslovil predseda klubu Ing. Ján Marek ambicióznu vetu: „Pokiaľ by nám mesto pomohlo prebudovať strelnicu podľa našich predstáv, tak by sme v Novom Meste nad Váhom vybudovali baštu športovej streľby na Slovensku.“

V súčasnosti zvažujú možnosť začať

s výchovou mladých adeptov streleckého športu so spoluprácou ZŠ, a tak získať možnosť trénovať vzduchovkové disciplíny v priestoroch telocvične, kde by boli oveľa lepšie podmienky než v priestoroch streleckého areálu.

Svoje športové úspechy pravidelne prezentujú v mesačníku Novomestský spravodajca, ktorého vydavateľom je Nové Mesto nad Váhom.

Pripravil František Vasek

Loading

Priložené dokumenty