Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spravodajca Zväzu vojakov SR

7 júla, 2022

Náš klubový časopis „Spravodajca 2022“ hodnotí prácu a hlavné akcie klubu organizované v roku 2021 a zverejňuje orientačný plán činnosti na rok 2022.

Priložené dokumenty