Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spravodajca 2024 Klubu ZV SK v Novom Meste nad Váhom

16 februára, 2024

Vážení priatelia, členovia a sympatizanti klubu, práve vyšiel náš klubový časopis „Spravodajca 2024“. V úvode prináša tradičný príhovor predsedu rady klubu a výhľadový plán činnosti klubu na rok 2024. Výber ďalších článkov okrem iného informuje o niektorých našich členských schôdzach, rozvoji spolupráce s bývalými výsadkármi či o účasti na niektorých pietnych spomienkach v našom meste a okolí. Vo výbere je aj reportáž z odhalenia pamätnej tabule Pri príležitosti 30. výročia zrušenia tunajšieho Vojenského učilišťa Podjavorinských partizánov. Nechýbajú ani stránky venované našim jubilantom, členskej základni a tým, s ktorými sme sa museli minulý rok rozlúčiť.

Loading

Priložené dokumenty