Zväz vojakov Slovenskej republiky

Športové súťaže v partnerskom meste Kroměříž

10 júla, 2022
  1. júna 2022 privítalo partnerské mesto Kroměříž športovcov – seniorov z družobných miest Nitra a Ružomberok. Stalo sa už tradíciou, že seniori týchto družobných miest sa stretávajú každý rok u iného organizátora Športových hier.

V tomto roku ním bol Kroměříž, kde organizačný tím kroměřížskych seniorov pripravil zaujímavé súťaže na športoviskách jednej miestnej základnej školy. Seniori súťažili v disciplínach ako hod basketbalovou loptou na kôš, hod handrovou guľou na prázdne plechovky, hod petangovou guľou na cieľ, hod obruče na kužeľ, hod oštepom (tubusom) do rohu hádzanárskej bránky, strely hokejbalovou hokejkou na malú bránku. Na prvý pohľad jednoduché disciplíny, ale už príchod na štartovú čiaru, pocit zodpovednosti, súťaživá atmosféra, prvý pokus a výsledky predchádzajúcich účastníkov ukázali ich náročnosť na cielenie, razanciu a tempo pokusov a nutný zápočet vplyvov, najmä vetra.

Jednota dôchodcov Slovenska, mestská organizácia č.1 v Nitre ponúkla klubu ZV SR Nitra-Zobor tri miesta v reprezentačnom tíme nitrianskych seniorov. Táto ponuka nás nielen potešila, keďže je známe, že s kolegami z Klubu vojenských dôchodcov v Kroměříži udržujeme pravidelný kontakt, ale aj ocenila naše športové kvality, ktorými sme mohli prispieť k očakávaným priaznivým výsledkom nitrianskych seniorov. Využili sme ponuku a predseda klubu pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj s manželkou a tajomník klubu pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka sa do športových hier seniorov zapojili a našli si čas aj na stretnutie s prítomnými členmi KVD z Kroměříža a z Holešova.

Vedeli sme, že tam budú, dohodli sme sa vopred, keďže aj oni reprezentovali svoje kluby a seniorov Kroměříže. V KVD Kroměříž je predsedom plk. v. v. Ing. Jaroslav Svárovský (viď obr. 2) a v Holešove – v Klube vojenských výsadkárov-veteránov je predsedom kpt. v zál. Dušan Hric ( viď obr.12, tretí sprava). Pandémia nás obrala o 2 roky v stretávaní sa. A tak sme toho využili a odovzdali sme Klubu Holešov a SLS v Kroměříži (Spoločnosť Ludvíka Svobodu, kde sme kolektívnymi členmi) Čestné uznania, ktoré im boli udelené v roku 2020.

Športové zápolenie vyznelo víťazne pre domácich, ktorí sa na nás pripravili, ale Nitra bola druhá len v tesnom závese a pred Ružomberkom. Pre nás bolo vzácne stretnutie s kolegami z KVD. Mali sme si čo povedať a informovať sa navzájom. Prijali sme pozvanie  na turnaj v petangu v septembri 2022 v Kroměříži s tým, že oni prídu k nám na Červené maky v novembri.

Účasť na športových hrách v Kroměříži a stretnutie s členmi KVD nám urobilo radosť po dvoch rokoch, ktoré zanechali na oboch stranách veľa smútku a strát.

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka Foto: KVD Kroměříž, Ing. Božena Luspajová, Katarína Velčická

Loading