Zväz vojakov Slovenskej republiky

Športové hry seniorov partnerských miest

4 júna, 2023

Dňa 31.5.2023 sa športovci ZV SR Klubu Nitra-Zobor, na základe pozvania JDS MO č.1 Nitra, zúčastnili Športových hier seniorov družobných miest (Ružomberok, Nitra, Kroměříž), tentokrát v meste Ružomberok. Tento rok športové hry organizovala miestna Jednota dôchodcov Slovenska.

Súťažilo šesť družstiev po 6 športovcoch z každého mesta. Za Nitru si zasúťažili aj naši členovia klubu, pplk. v. v. Ing. Pavel LUSPAJ (š.č. 39), pplk. v. v. Dr. Antonín ROJKA (š.č. 17) a pani Ing. Božena LUSPAJOVÁ (š.č. 40). Spolu súťažilo 18 družstiev, čo predstavovalo 108 súťažiacich, v šiestich disciplínach (chôdza po tartanovej dráhe, hod na diaľku váľkom, streľba hokejkou na bránu, človeče nehnevaj sa, hod granátom na cieľ, skladanie puzzle). Na počasie sme sa nemohli sťažovať, stále svietilo slniečko a bolo teplo, čo nám počas súťaže postupne uberalo zo síl. Po skončení náročnej súťaže sme si pochutnali na dobrom guláši. Po obede prišlo na rad vyhodnotenie, kde naše mesto Nitra získalo druhé miesto, Ružomberok bol prvý a Kroměříž tretí. Za každé mesto boli vyhodnotení najlepší súťažiaci – za Nitru PaedDr. Anton CHUDÍK, za Kroměříž plk. v. v. Ing. Jaroslav SVÁROVSKÝ a za Ružomberok pani Jana HALUŠKOVÁ. Tradične boli odovzdané aj poháre, diplomy, medaily, účastnícke listy a upomienkové predmety. Krátky odpočinok pred odchodom nám spríjemnil harmonikár z Ružomberka a harmonikárka z Kroměříže s repertoárom ľudových piesní ku ktorým sa svojím spevom pridali aj súťažiaci. Odchádzali sme do Nitry o 16,00 hod. plní dobrých športových zážitkov a spomienok zo stretnutia s priateľmi. Na budúci rok štafetu Športových hier seniorov prevzala Nitra. Ďakujeme družobnej JDS MO č.1 Nitra za možnosť zúčastniť sa na tejto súťaži. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a súťaženie partnerských miest v roku 2024, kde predpokladáme našu účasť nielen ako súťažiacich, ale aj v organizačnom tíme.

Na tomto podujatí sme sa stretli aj s priateľmi z KVD Kroměříž a KVV Holešov a zasúťažili sme si medzi sebou. Porozprávali sme sa na rôzne témy, ktoré sme nestihli predebatovať na spoločnom stretnutí v máji v Kroměříži a samozrejme sme ich pozvali na 6. ročník Memoriálu Františka Chudu v petangu, ktorý organizujeme v tomto mesiaci, 23. júna 2023 v Nitre.

Text: pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj

Foto: Ing. Božena Luspajová, Mária Baranovičová

Loading