Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spomíname na vojakov a kolegov

13 novembra, 2023

V druhý deň mesiaca november členovia Rady klubu Levice, na mestskom cintoríne, spomínali na vojakov a kolegov, ktorí žiaľ už nemôžu stáť po našom boku. Či už profesionáli v uniformách slúžiaci vlasti alebo civilní zamestnanci útvaru – všetci tvorili súčasť našej veľkej „vojenskej“ rodiny a zanechali po sebe odkaz, na ktorý nikdy NEZABUDNEME.

Česť a sláva ich pamiatke!

Loading