Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spomienkové stretnutie pri príležitosti 78. výročia oslobodenia Myjavy

16 apríla, 2023

Tohto roku si Myjavčania pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Myjava 12. apríla, teda o pár dní neskôr, pretože sobota 8. apríla teraz pripadla na obdobie veľkonočných sviatkov. Práve 8. apríla pred 78 rokmi jednotky Červenej armády spolu s partizánmi priniesli do centra kopaničiarskeho kraja závan voľnosti a zahnali do histórie tieň tretej ríše.

Spomienkové stretnutie sa uskutočnilo pri Pamätníku osloboditeľov na Námestí M. R. Štefánika. Na podujatí sa zúčastnili: podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Michal Bartek, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, občianskych združení, Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Nového Mesta nad Váhom a Základnej organizácie SZPB Myjava, ale hlavne v hojnom počte študenti stredných škôl a žiaci základných škôl. Za Zväz vojakov SR klub Nové Mesto nad Váhom boli na pietnej spomienke prítomní pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík, pplk. v. v. Ing. Vladimír Trgala, pplk. v. v. Ing. Milan Kadlečík a pplk. v. v. Ing. Pavol Holič.

Položením vencov a kvetov k pamätníku sme si uctili pamiatku osloboditeľov mesta. Po básni prednesenej žiačkou základnej školy sa prítomným prihovoril primátor mesta Myjava Ing. Ľubomír Halabrín , ktorý privítal účastníkov pietnej spomienky. V príhovore zdôraznil, že už 78. rokov žijeme v mieri. Niekedy si ani neuvedomujeme , aké krehké slovo a hlavne stav to je a ako ľahko môžeme oň prísť.

Hlavný príhovor predniesol predseda Základnej organizácie SZPB Myjava Jaroslav Hargaš. Ako pripomenul, zišli sme sa tu, aby sme si pripomenuli udalosti spred 78. rokov. Oslobodzovanie Myjavy bolo súčasťou Bratislavsko-brnianskej operácie 2. ukrajinského frontu Červenej armády, ktorá sa začala 25. marca 1945 prekročením dolného toku Hrona v oblasti Levíc. Po oslobodení Piešťan pokračovala časť 1. divízie ďalej na severozápad. V smere Vrbové – Podkylava – Krajné – Myjava nastúpil 3. gardový pluk pplk. Ivana Gromova a jeho hĺbkový prieskum v počte niekoľkých vojakov prechádzal týmto územím už v prvých dňoch apríla. Jaroslav Hargaš vyzdvihol aj úlohu partizánskych oddielov Štefana Čúvalu, Daniela Sadloňa. Opísal ťažké boje pri oslobodzovaní až po 8. apríl 1945, keď bola Myjava oslobodená. Pripomenul, aby sme na tieto udalosti nikdy nezabudli a aby sme vzdali hold osloboditeľom a úctu tým, ktorí padli pri oslobodzovaní Myjava a jej okolia.

Spomienkové stretnutie sa skončilo štátnou hymnou SR.

Napísal: Kamil Krištofík
Foto: Milan Kadlečík

Loading