Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spomienkové stretnutie ku Dňu Ústavy SR

2 septembra, 2022

Slovenská národná rada schválila vládny návrh Ústavy Slovenskej republiky na svojej 5. schôdzi 1. septembra 1992 o 22:26 SEČ.

Pri príležitosti Dňa Ústavy SR a 30. výročia jej prijatia, sa uskutočnilo 1. septembra 2022 slávnostné stretnutie o 15:00 pred Mestským úradom v Senci pri pamätníku Ústavy.

Klub Zväzu vojakov Slovenskej republiky  reprezentoval pplk. v. v. Ing. Peter Gergel. Z ďalších spolupracujúcich organizácií mali zastúpenie Slovenský letecký zväz Gen. M. R. Štefánika, ktorý reprezentoval prezident plk. v. v. doc. Ing. Ivan Koblen, CSc., Klub vojenských výsadkárov Bratislava zastúpený pplk.v.v. Ing. Jozefom Dubeňom a delegáciu SZPB viedol podpredseda SZPB plk. v. v. Ing. Norbert Lacko.  

Po štátnej hymne riaditeľka kancelárie primátora Alena Greksa prečítala preambulu Ústavy SR. Primátor Dušan Badinský privítal hostí a všetkých prítomných, ktorí si prišli pripomenúť významné jubileum, 30 výročie prijatia Ústavy, základného zákona Slovenskej republiky. 

Spomedzi vzácnych hostí sa prítomným prihovorila prednostka okresného úradu v Senci Katarína Sowiňska, člen ústrednej rady SZPB a podpredseda NR SR v čase prijatia Ústavy SR Peter Weiss a tajomník Matice slovenskej Peter Schvantner. 

Spoločnú modlitbu Otče náš prerecitovala prítomným Helena Čajková. 

Na záver zaznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí od Karola Kuzmányiho. 

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.