Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spomienkové stretnutie ku Dňu Ústavy SR

2 septembra, 2022

Slovenská národná rada schválila vládny návrh Ústavy Slovenskej republiky na svojej 5. schôdzi 1. septembra 1992 o 22:26 SEČ.

Pri príležitosti Dňa Ústavy SR a 30. výročia jej prijatia, sa uskutočnilo 1. septembra 2022 slávnostné stretnutie o 15:00 pred Mestským úradom v Senci pri pamätníku Ústavy.

Klub Zväzu vojakov Slovenskej republiky  reprezentoval pplk. v. v. Ing. Peter Gergel. Z ďalších spolupracujúcich organizácií mali zastúpenie Slovenský letecký zväz Gen. M. R. Štefánika, ktorý reprezentoval prezident plk. v. v. doc. Ing. Ivan Koblen, CSc., Klub vojenských výsadkárov Bratislava zastúpený pplk.v.v. Ing. Jozefom Dubeňom a delegáciu SZPB viedol podpredseda SZPB plk. v. v. Ing. Norbert Lacko.  

Po štátnej hymne riaditeľka kancelárie primátora Alena Greksa prečítala preambulu Ústavy SR. Primátor Dušan Badinský privítal hostí a všetkých prítomných, ktorí si prišli pripomenúť významné jubileum, 30 výročie prijatia Ústavy, základného zákona Slovenskej republiky. 

Spomedzi vzácnych hostí sa prítomným prihovorila prednostka okresného úradu v Senci Katarína Sowiňska, člen ústrednej rady SZPB a podpredseda NR SR v čase prijatia Ústavy SR Peter Weiss a tajomník Matice slovenskej Peter Schvantner. 

Spoločnú modlitbu Otče náš prerecitovala prítomným Helena Čajková. 

Na záver zaznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí od Karola Kuzmányiho.