Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spomienkové podujatie: 105. výročie ukončenia 1. SV a Dňa hrdinov

13 novembra, 2023

          Na základe pozvánky Mesta Pezinok,  ZO SZPB brig. gen. Karola Pekníka Pezinok a ZV SR – Klub Pezinok sa dňa 10. novembra 2023 uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti UKONČENIA I. SVETOVEJ VOJNY A DŇA HRDINOV. Podľa pôvodnej pozvánky sa Spomienkové podujatie malo začať 0 10.30 hod. pri Pamätnej tabuli brig. gen. Karola Peknika na Moyzesovej ulici a následne pokračovať o 11.11 hod. pri Pomníku padlých 1.SV na pezinskom cintoríne. Na základe oznámenia prednostu MsÚ Pezinok p. Mgr. Petra Štetku (email zo dňa 8.11.2023) bol program zmenený. Pôvodne uvedený plán sa zmenil nasledovne:

  • 10.30 hod. pietna spomienka pri pamätníku obetiam prvej svetovej vojny pri FARSKOM kostole v Pezinku, Farská-M.R. Štefánika.  Po skončení sa účastníci premiestnili na pezinský cintorín  k pamätníku obetiam prvej svetovej vojny (slovenskí evanjelici) a  k pamätníku obetiam prvej svetovej vojny (nemeckí evanjelici).
  • Na pezinskom cintoríne si účastníci spomienkového podujatia  pripomenuli a položili vence a červené maky – symbolu spomienky na vojnové hrôzy.
  • Vyjadrenie p. prednostu týkajúce sa zmeny programu:  Je nám známe, že generál Karol Pekník, sa nar. 1900 a zomrel 01.11.1944, čo je rovnako dôvodom na uctenie si jeho pamiatky. Organizácia podujatia sa v tomto prípade týka výslovne pamiatky ukončenia prvej svetovej vojny. Zároveň, v sobotu 11.11.2023 o 11.11 h. je dohodnuté zvonenie zvonov na veži evanjelického kostola, na cca 5 minút.

          Pripomínam, že 11. november bol vyhlásený za Deň vojnových veteránov alebo Deň veteránov alebo aj Deň červených makov. Pripomína sa celosvetovo 11. novembra o 11.11 hod.

Pripravil: Stanislav ŠIMON, foto: Mgr. Martina VESELÁ, MsÚ Pezinok, referát komunikácie

Loading

Priložené dokumenty