Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spomienkové oslavy 77. výročia oslobodenia mesta Brezno

1 júna, 2022

V piatok 28.1.2022 14:00 hod. pri príležitosti 77. výročia oslobodenia Brezna sme si pietnym aktom uctili tých, ktorí bojovali za našu slobodu proti fašistickým vojskám.

Pri pomníku padlých vojakov sa zišli predstavitelia štátnej správy, samosprávy, zástupcovia mesta, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Na tomto akte sa zúčastnili členovia klubu ZV SR gen. Goliana a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa spoločne s príslušníkmi VÚ 1043 Nemecká a zástupcom KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom. Príhovor k zúčastnený mal primátor mesta pán Abel Tomáš ktorý nezabudol pripomenúť súvislosti so súčasným dianím u nášho východného suseda Ukrajiny. Ďalší sa prihovoril predseda MO SZPB č. 2 pán Ing. Kováčik Milan. Podrobne objasnil 5 týždňové utrpenie miestnych obyvateľov a straty na strane Červenej armády a Rumunskej armády našich osloboditeľov.

Loading