Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spomienka na ukončenie 2. svetovej vojny v Mikroregióne Bošáčka

13 júna, 2023

V nedeľu 7. mája 2023 sa delegácia Zväzu vojakov SR Klub Nové Mesto nad Váhom zúčastnila spomienky na 78. výročie ukončenia druhej svetovej vojny naprieč Bošáckou dolinou. Týmto sme si uctili všetky obete, ktoré padli za slobodu a demokraciu v rámci Mikroregiónu Bošáčka.

Spomienkové podujatie sa uskutočnilo za účasti starostov obcí Bošáca, Zemianske Podhradie a Nová Bošáca. Za novomestský klub Zväzu vojakov SR boli prítomní pplk. v. v. Kamil Krištofík, pplk. v. v. Vladimír Ješko, pplk. v. v. Ján Wittkay a za Kub generálov Slovenskej republiky genmjr. v. v. Svetozár Naďovič. Vence a kytice sme položili pri pamätných tabuliach na Obecnom úrade Bošáca, pri pamätníku v areáli Spojenej školy Bošáca, k pamätnej doske na kultúrnom dome v Zemianskom Podhradí, pri pamätníku vojakom Červenej armády na cintoríne v Novej Bošáci, ale aj k pamätníku americkým letcom.

Kamil Krištofík

Loading