Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spomienka na partizánsky boj v Španí

30 októbra, 2023

Pred 79. rokmi sa osada Španie (Nová Bošáca) stala dejiskom tuhých bojov piatich oddielov 2. čs. partizánskej brigády J. V. Stalina proti presile nemeckých fašistov a čaty POHG z Nového Mesta nad Váhom. Na popud predsedu Oblastného výboru SZPB a predsedu Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom pplk. v. v. Dr. Kamila Krištofíka sme si 20. októbra 2023 pripomenuli tento najväčší boj brigády.

Podjavorinsko-podbradliansky región mal v SNP svoje nezastupiteľné miesto. Aj keď ležal mimo povstaleckého centra a nebol najvhodnejší na partizánsku vojnu. Nemecké jednotky sa priechodnými cestami mohli dostať do centra Malých a Bielych Karpát. Aktivita protifašistických bojovníkov, najmä oddielu „Hurban“, presahovala hranice regiónu. Postupne sa partizánske hnutie rozrástlo na brigádu s 12 oddielmi. Oddiely brigády sa zúčastnili 3 diverzných a 16 bojových akcií. Priestor pod Javorinou mal pre Nemcov strategický význam z hľadiska zabezpečenia ústupových ciest. Fakticky od prvých dní Povstania až do 20. októbra 1944, keď po prepade nemeckej posádky v Starej Turej (z 11. na 12. októbra) zosilnel tlak okupantov na zničenie jednotiek brigády. Jej velenie rozhodlo o presune brigády do Bošáckej doliny, osada Španie. Na základe zrady chceli Nemci a ich domáci pomáhači 20. októbra 1944 silným úderom brigádu zničiť. Partizáni zaujali v členitom teréne osady Španie výhodné postavenie. Napriek mnohonásobnej presile a po celodennom urputnom boji nemecké vojská a čata POHG nedobili postavenie partizánov a nakoniec ustúpili. V hlásení nemeckých veliteľov bolo, že v Španí strieľal každý strom.

Hrdinský boj partizánov v tomto priestore vystihuje i nápis na pamätníku. „Na týchto miestach 20. októbra 1944 hrdinsky bojovali partizáni 2. Stalinovej brigády proti presile nemeckých fašistov. V boji padlo 16 partizánov. Nikdy na Vás nezabudneme.“ Po položení kytice vďaky sa k účastníkom pietnej spomienky prihovoril pplk. v. v. Dr. Kamil Krištofík a nasledovala beseda.

Za Klub ZV SR Nové Mesto nad Váhom sa na spomienke zúčastnili pplk. v. v. Dr. Kamil Krištofík, pplk. v. v. Ing. Vladimír Trgala, pplk. v. v. Ing. Milan Kadlečík, pplk. v. v. Vladimír Ješko, MBA, a členovia ZO SZPB Bošáca.

Text: Kamil Krištofík
Foto: Milan Kadlečík

Loading