Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spomienka na koniec Veľkej vojny a vznik ČSR

31 októbra, 2022

V piatok 28. októbra 2022 si pripomíname Deň vzniku samostatného Česko-slovenského štátu. Aj v Novom Meste nad Váhom sme sa 28. októbra zišli pri príležitosti tohto už 104. výročia vyhlásenia samostatného štátu Čechov a Slovákov, ako aj blížiaceho sa výročia ukončenia 1. svetovej vojny a Dňa červených makov na spomienkovom akte v Hurbanových sadoch. Spomienka bola spojená s položením vencov k pamätníku, ktorý je venovaný pamiatke vojakov padlých vo svetovej vojne 1914 – 1918.

Uplynulo už 104. rokov od ukončenia 1. svetovej vojny. Pomník padlých s menami viac ako stovky obetí Veľkej vojny stojí v novomestskom parku od roku 1935. Bol zhotovený z iniciatívy Priateľského podporujúceho spolku vyslúžilých vojakov a jeho autormi sú akademický sochár Frico Motoška a architekt Juraj Sládek. Nápis na pomníku „Zahynuli ste, žijete však v našej pamäti“ vyjadruje presne to, pre čo sme sa na tomto pietnom mieste zišli za účasti predstaviteľov mesta a okresného úradu, klubu Zväzu vojakov SR, Jednoty dôchodcov Slovenska, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a verejnosti. Prvá svetová vojna priniesla veľa zbytočne preliatej krvi a zavinila veľa smutných ľudských osudov. Cieľom spomienkového aktu bolo vzdať česť a poklonu všetkým, ktorých postihol nemilosrdný osud a ktorí stáli pri zrode dôležitých míľnikov našej histórie.

O otvorenie spomienkového aktu sa svojím vystúpením postaral spevácky zbor Cantabile. Po položení vencov k Pomníku padlých vystúpil s prejavom primátor mesta Jozef Trstenský, ktorý zdôraznil, že takéto dôležité míľniky našej histórie si treba pripomínať. Aby to nebolo ako s opadaným jesenným lístím, ktoré ktosi odvezie a nikto si už naň ani nespomenie.

Na záver poprial všetkým zúčastneným, aby nasledujúce dni boli pre každého dňami pokoja, porozumenia a spolupatričnosti. Poďakoval všetkým za účasť na podujatí, ktorým sme si mohli uctiť pamiatku padlých a zároveň si pripomenúť vznik Československa.

Text a foto: -bej-

 

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.