Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spomienka na koniec Veľkej vojny a vznik ČSR

31 októbra, 2022

V piatok 28. októbra 2022 si pripomíname Deň vzniku samostatného Česko-slovenského štátu. Aj v Novom Meste nad Váhom sme sa 28. októbra zišli pri príležitosti tohto už 104. výročia vyhlásenia samostatného štátu Čechov a Slovákov, ako aj blížiaceho sa výročia ukončenia 1. svetovej vojny a Dňa červených makov na spomienkovom akte v Hurbanových sadoch. Spomienka bola spojená s položením vencov k pamätníku, ktorý je venovaný pamiatke vojakov padlých vo svetovej vojne 1914 – 1918.

Uplynulo už 104. rokov od ukončenia 1. svetovej vojny. Pomník padlých s menami viac ako stovky obetí Veľkej vojny stojí v novomestskom parku od roku 1935. Bol zhotovený z iniciatívy Priateľského podporujúceho spolku vyslúžilých vojakov a jeho autormi sú akademický sochár Frico Motoška a architekt Juraj Sládek. Nápis na pomníku „Zahynuli ste, žijete však v našej pamäti“ vyjadruje presne to, pre čo sme sa na tomto pietnom mieste zišli za účasti predstaviteľov mesta a okresného úradu, klubu Zväzu vojakov SR, Jednoty dôchodcov Slovenska, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a verejnosti. Prvá svetová vojna priniesla veľa zbytočne preliatej krvi a zavinila veľa smutných ľudských osudov. Cieľom spomienkového aktu bolo vzdať česť a poklonu všetkým, ktorých postihol nemilosrdný osud a ktorí stáli pri zrode dôležitých míľnikov našej histórie.

O otvorenie spomienkového aktu sa svojím vystúpením postaral spevácky zbor Cantabile. Po položení vencov k Pomníku padlých vystúpil s prejavom primátor mesta Jozef Trstenský, ktorý zdôraznil, že takéto dôležité míľniky našej histórie si treba pripomínať. Aby to nebolo ako s opadaným jesenným lístím, ktoré ktosi odvezie a nikto si už naň ani nespomenie.

Na záver poprial všetkým zúčastneným, aby nasledujúce dni boli pre každého dňami pokoja, porozumenia a spolupatričnosti. Poďakoval všetkým za účasť na podujatí, ktorým sme si mohli uctiť pamiatku padlých a zároveň si pripomenúť vznik Československa.

Text a foto: -bej-

 

Loading