Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spolupráca ZV SR Klub Pezinok s príslušníkmi OR PZ SR Pezinok a ZŠ Orešie

19 marca, 2024

      ZV SR Klub Pezinok sa tento rok pripravuje na oslavy 30. výročia založenia klubu. Vedenie klubu má dlhodobo veľmi dobré  kontakty s príslušníkmi ozbrojených síl a ozbrojených a záchranných  zborov v meste Pezinok. Udržiava veľmi dobé kontakty s velením 115.to Viničné, OR PZ SR Pezinok a OR HaZZ Pezinok.

      Spolupracuje aj so Skupinou prevencie OR PZ Pezinok. Skupina prevencie sa spolupodieľa na tvorbe a realizácii programov prevencie kriminality. S preventívnymi aktivitami začínajú na našich najmenších – našich detí, vnučiek a vnukov na ZŠ. Robí  neoceniteľnú prácu v prospech našich detí, začo jej patrí naše úprimné poďakovanie.  Dňa 19.03.2024 vedúca skupiny prevencie OR PZ Pezinok kpt. Ing. Martina Sláviková prednášala problematiku prevencie zbraní na ZŠ s MŠ Orešie. Pri tejto príležitosti bola ocenená zlatonosnou plaketou klubu a bola jej odovzdaná periodická publikácia „Informačný spravodajca 2023“ klubu.

 

 

Loading