Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spolupráca Klubu ZV SR Pezinok a MBS v Pezinku

11 februára, 2023

Na základe pozvania Rady Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok (ďalej len „MBS“), sa predseda klubu plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ zúčastnil Hodnotiacej členskej schôdze (ďalej len „HČS“) MBS, ktorá sa konala  dňa 10.02.2023 o 17:30 hod. v Dennom centre  na Kollárovej ul. č. 1, Pezinok.

Predsedovi MBS v Pezinku Štefanovi Granecovi odovzdal predseda klubu ocenenie:

  • Pamätnú zlatonosnú plaketu klubu – udelená predsedovi spolku.
  • Čestné uznanie Klubu ZV SR Pezinok: Za dlhoročnú úspešnú, vzájomne prospešnú spoluprácu MBS v Pezinku s Klubom ZV SR Pezinok.
  • MBS v Pezinku udelil Klubu ZV SR Pezinok: Ďakovný list: Za dlhoročnú aktívnu spoluprácu.

HČS sa konala v uvoľnenej pracovnej atmosfére. HČS potvrdila nadštandardné styky medzi Klubom ZV SR Pezinok a MBS v Pezinku. 

Loading

Priložené dokumenty