Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spolupráca má význam a trvá už roky

26 marca, 2023

Konferencia Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom sa uskutočnila 16. marca 2023. Počas rokovania 35. delegátov s hlasom rozhodujúcim potvrdilo zloženie 17-členného oblastného výboru, ktorý naďalej povedie pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík.

Zúčastnení delegáti a hostia na úvod zasadnutia vzdali minutou ticha česť pamiatke členov, ktorí zomreli od poslednej konferencie konanej 26. marca 2019. Tichú spomienku venovali aj plk. v. v. Ing. Jozefovi Dvorštiakovi, npráp. v. v. Pavlovi Jeřalovi, npráp. v. v. Jánovi Ješkovi a ďalším.

Na konferencii sa zúčastnili vzácni hostia: podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Michal Bartek, primátor a viceprimátor mesta Nové Mesto nad Váhom František Mašlonka a Andrej Neuschl, primátor mesta Myjava Ľubomír Halabrín, starosta obce Lubina plk. v. v. Ing. Martin Beňatinský, starosta Bziniec pod Javorinou pplk. v. v. Ing. Dušan Málik, starosta obce Moravské Lieskové Róbert Palko, predseda Oblastného výboru SZPB Trenčín a člen prezídia Zväzu vojakov SR pplk. v. v. MUDr. Miroslav Malay, PhD., člen klubu vojenských dôchodcov Trenčín plk. v. v. Ing. Miroslav Ondráš a ďalší. Za Klub Zväzu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom sa zúčastnili: predseda oblastného výboru SZPB a novomestského klubu ZV SR pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík, členovia rady klubu pplk. v. v. Ing. Vladimír Trgala, pplk. v. v. Vladimír Ješko, MBA, a sympatizantka Anka Fajnorová.

V správe o činnosti Oblastnej organizácie SZPB v Novom Meste nad Váhom za uplynulé obdobie bola pozitívne hodnotená spolupráca s klubmi Zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom a Piešťanoch, Klubom generálov Slovenskej republiky, Oblastným klubom vojenských výsadkárov SR Štefana Baniča Bratislava. Najmä Klub ZV SR Nové Mesto nad Váhom sa pravidelne zúčastňoval a zúčastňuje na pietnych spomienkach k výročiam národnooslobodzovacieho boja v našom kraji pod Veľkou Javorinou a Bradlom, ako aj prednášok a besied na školách k tematike druhej svetovej vojny, Slovenského národného povstania, Dňa vojnových veteránov či Dňa Ozbrojených síl SR.

Uznaním tejto spolupráce bolo i navrhnutie a jednomyseľné zvolenie za predsedu oblastnej organizácie SZPB pplk. v. v. RSDr. Kamila Krištofíka a pplk. v. v. Ing. Vladimíra Trgalu za člena revíznej komisie.

pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík

Loading