Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spoločná minulosť nás zaväzuje

30 októbra, 2023

Pamätný Deň vzniku samostatného Česko-slovenského štátu pripadol tohto roku na sobotu 28. októbra. Túto významnú udalosť našich dejín, od ktorej už uplynulo 105 rokov, a rovnaké výročie ukončenia 1. svetovej vojny sme si pripomenuli v Novom Meste nad Váhom v piatok 27. októbra.

Spomienková slávnosť v Hurbanových sadoch spojená s položením vencov a kytíc k pamätníku venovanému pamiatke vojakov padlých vo svetovej vojne 1914 – 1918 „pozdravil“ tohto roku hustý a vytrvalý dážď, ale nijako neznížil dôstojnosť podujatia. Len časť venovaná oficiálnemu príhovoru a tradičnému vystúpeniu speváckeho zboru Cantabile sa uskutočnila na zastrešenom schodisku neďalekého Spoločenského domu.

Na pietnom mieste pripomínajúcom obete Veľkej vojny sa zišli za predstavitelia mesta, zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja, mestských organizácií, Ozbrojených síl SR, novomestského Klubu Zväzu vojakov SR, Jednoty dôchodcov Slovenska a oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Zúčastnených privítal primátor mesta Nové Mesto nad Váhom Ing. Fratišek Mašlonka. V príhovore pripomenul tragédiu 1. svetovej vojny, ktorá svojou intenzitou, brutalitou, novými bojovými prostriedkami a taktikami bola dovtedy najväčším vojnovým konfliktom v dejinách. Pripomenul udalosti, ktoré vyústili do skutočnosti, že na troskách takmer tristoročnej monarchie Rakúsko-Uhorska vznikol prvý spoločný štát Čechov a Slovákov, Československá republika. Zdôraznil, že prvýkrát v histórii sa našim národom splnil spoločný sen o samostatnom štáte. Napriek predchádzajúcim tragickým, ťažkým vojnovým rokom sa 28. október stal pre Slovákov a Čechov jedným z najvýznamnejších dní v ich dejinách. A hoci sa naše cesty medzičasom rozišli, stále sú tu dva národy, ktoré sú si veľmi blízke a spoločná minulosť nás zaväzuje tieto priateľské vzťahy neustále rozvíjať.

Text a foto: -bej-

Loading