Zväz vojakov Slovenskej republiky

REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA V RÁMCI V4

Viac

REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA V RÁMCI  V4

Regionálna spolupráca krajín Vyšehradskej skupiny sa prejavuje aj v zoskupení spolupracujúcich združení s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám v krajinách Vyšegrádskej štvorky.

K zoskupeniu regionálnej spolupráce V 4 patria dve občianske združenia z ČR a SR  a dve vojenské odborové organizácie z Maďarska a Poľska. Českú republiku v tomto zoskupení zastupuje Svaz vojáků z povolaní a v záloze Armády ČR (odbory), Maďarsko zastupuje odborová organizácia obranných síl HOSZ – Honvédszaksyervezet Maďarska (odbory), Poľsko zastupuje organizácia KONWENT Dziekanow Korpusu Oficerów Zawodovych Poľskej republiky s prvkami odborov a Slovenskú republiku zastupuje Zväz vojakov SR (ZV SR).

Predsedníctvo tejto platformy spolupráce je  založené na rotačnom princípe, teda každý rok drží predsedníctvo jedna v uvedených organizácií, ktorá určuje tému rokovania na daný rok. Na rokovaniach v predsedajúcej krajine sa zúčastňujú najvyšší predstavitelia členských organizácií.

Na záver rokovania sa vždy podpisuje spoločné vyhlásenie, ktoré sa zasiela najvyšším predstaviteľom ozbrojených síl daných krajín a prezentuje sa predsedajúcou krajinou aj na rokovaniach valného zhromaždenia EUROMIL.

Táto spolupráca je najstarším druhom regionálnej spolupráce v rámci EUROMIL. V roku 2022 sa po dvojročnej prestávke, spôsobenej pandemiou COVID-19, pripravuje rokovanie pod predsedníctvom českého zväzu na jeseň v Brne.

Rokovanie vojenských asociácií a združení krajín V4

 

Loading