Zväz vojakov Slovenskej republiky

OZ7+

Princípy spolupráce

Princípy spolupráce OZ-7 -Návrh:

 1. Občianske združenia vo formáte OZ-7 zjednocuje presadzovanie a obhajoba sociálnych práv členov jednotlivých združení, čo musí byť zakotvené v základných dokumentoch každého občianskeho združenia.
 2. 2.Cieľom spolupráce občianskych združení  v danom formáte je predovšetkým spoločné presadzovanie a obhajoba sociálnych práv ich členov.
 1. Formát spolupráce OZ-7 je otvorený druhom spolupráce a môže byť rozšírený o ďalšie občianske združenie / združenia v prípade, že:
  •  písomne požiadajú o spoluprácu predsedajúce združenie OZ-7 s  predložením právoplatný dokumentu združenia  o zakotvení obhajoby sociálnych práv pre svojich členov.
  • všetci aktuálni členovia daného formátu spolupráce súhlasia so žiadosťou daného združenia.
 2. Občianské združenie daného formátu môže podľa vlastného a zdôvodneného rozhodnutia odstúpiť z ďalšej spolupráce o čom zašle informáciu predsedajúcemu združeniu.
 3. Občianske združenie, ktoré je členom daného formátu spolupráce a dokázateľne pôsobí proti základnému cieľu spolupráce vo formáte OZ-7, môže byť požiadané predsedajúcou organizáciou po predchádzajúcom súhlase členov spolupracujúceho formátu, o ukončenie spolupráce so zdôvodnením.
 4. Spolupráca občianskeho združenia v danom formáte  nie je prekážkou  pre vyvíjanie spolupráce na bilaterálnom alebo multilaterálnom základe s inými združeniami a organizáciami za účelom dosiahnutia špecifických cieľom daného združenia.
 5. Predsedajúca organizácia OZ-7 pracuje na rotujúcom ročnom predsedníctve a schvaľuje predstaviteľmi spolupracujúcich občianskych združení do konca kalendárneho roku na nasledujúci rok s cieľom koordinácie aktivít zameraných na spoločný cieľ.