Zväz vojakov Slovenskej republiky

Asociácia vojenských občianskych združení

Viac o AVOZ SR

Princípy spolupráce OZ-7 -Návrh:

 1. Občianske združenia vo formáte OZ-7 zjednocuje presadzovanie a obhajoba sociálnych práv členov jednotlivých združení, čo musí byť zakotvené v základných dokumentoch každého občianskeho združenia.
 2. 2.Cieľom spolupráce občianskych združení  v danom formáte je predovšetkým spoločné presadzovanie a obhajoba sociálnych práv ich členov.
 1. Formát spolupráce OZ-7 je otvorený druhom spolupráce a môže byť rozšírený o ďalšie občianske združenie / združenia v prípade, že:
  •  písomne požiadajú o spoluprácu predsedajúce združenie OZ-7 s  predložením právoplatný dokumentu združenia  o zakotvení obhajoby sociálnych práv pre svojich členov.
  • všetci aktuálni členovia daného formátu spolupráce súhlasia so žiadosťou daného združenia.
 2. Občianske združenie daného formátu môže podľa vlastného a zdôvodneného rozhodnutia odstúpiť z ďalšej spolupráce o čom zašle informáciu predsedajúcemu združeniu.
 3. Občianske združenie, ktoré je členom daného formátu spolupráce a dokázateľne pôsobí proti základnému cieľu spolupráce vo formáte OZ-7, môže byť požiadané predsedajúcou organizáciou po predchádzajúcom súhlase členov spolupracujúceho formátu, o ukončenie spolupráce so zdôvodnením.
 4. Spolupráca občianskeho združenia v danom formáte  nie je prekážkou  pre vyvíjanie spolupráce na bilaterálnom alebo multilaterálnom základe s inými združeniami a organizáciami za účelom dosiahnutia špecifických cieľom daného združenia.
 5. Predsedajúca organizácia OZ-7 pracuje na rotujúcom ročnom predsedníctve a schvaľuje predstaviteľmi spolupracujúcich občianskych združení do konca kalendárneho roku na nasledujúci rok s cieľom koordinácie aktivít zameraných na spoločný cieľ.

Ustanovujúce rokovanie AVOZ SR

 

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.