Zväz vojakov Slovenskej republiky

Medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“

viac o aktivite

Zväz vojakov SR organizuje v dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov.
6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
7. a 8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi.
Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov.
9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY ZMIENENÉ PODUJATIA.
TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM:
1. DEFSYSTECH s.r.o.
2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o.
3. TEBRIX Slovakia s.r.o.
4. UNMANNED Solutions s.r.o.

je spoločnosť zaoberajúca sa obranným výskumom a vývojm, ktorá sa špecializuje na bezpilotné lietadlá, avioniku a systémy VETRONICS. V rámci systému PUZZLE vyvíja aj anti – UAV riešenia. To znamená systém C4 založený na princípoch sieťovo orientovaných schopností, poskytujúci federáciu existujúcich HW a SW produktov, služieb a procesov s cieľom získať informačnú prevahu. VETRONICS je kritický systém moderného vedenia vojny pre zvýšenie efektivity platformy pozemných vozidiel a ich operačného nasadenia. Našou víziou je vytvoriť komplexný obranný systém, ktorý integruje produkty DEFSYSTECH s produktmi iných výrobcov v rámci konceptu PUZZLE.
DEFSYSTECH je spoločnosť zaoberajúca sa vývojom komponentov zameraná na:
• avioniku (elektronika lietadiel a pozemné riadiace systémy),
• letecké aj pozemné platformy,
• diaľkovo ovládané pozemné vozidlá (UGV),
• diaľkovo ovládané bezpilotné prostriedky (UAV),
• vývoj a výskum, nastavenie výroby pre sériovú výrobu, výroba na zákazku, školenia personálu.
Hlavné produkty:

Spoločnosť sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti priemyselného know-how. V súčasnosti spoločnosť pôsobí ako profesionálne R&D centrum mobilných aplikácií pre stroje a špeciálne vozidlá. Spoločnosť bola založená v júni 2000 a je profesionálnym partnerom pre vývoj, inovácie a komplexné dodávky vrátane obranného priemyslu. Spoločnosť ponúka pre predvýrobný prototyp, certifikáciu a sériovú výrobu mobilných strojov a ich hlavných komponentov technologický koncept montáže a technické podmienky pre splnenie požiadaviek na uvedenie do prevádzky vrátane homologizácie podľa požiadaviek zákazníka. požiadavky. Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. má vlastný skúsený tím inžinierov a skúsených technických odborníkov. Technické poradenstvo poskytujeme v oblasti Oceľových konštrukcií a doplnkových nadstavieb mobilných a stacionárnych strojov a zariadení, Konštrukcia, ktorá eliminuje vplyv ľudského faktora na kvalitu. Podporu poskytuje aj pri Projektovaní elektrických systémov na základe spolupráce s partnerskou spoločnosťouProjektovanie, konštrukcia a výpočet ozubení a prevodoviekNávrh špeciálnych montážnych a manipulačných nástrojov podporujúcich modulárne riešenia Skúšky a testovanie terénneho vozidla je doménou jeho dokonalosti.

UNMANNED SOLUTIONS je spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a vývojom, ktorá sa špecializuje na inteligentné robotické riešenia pre rutinné, život ohrozujúce a nebezpečné práce – naším hlavným princípom je princíp 3-D. Spoločnosť bola založená v roku 2012, v súčasnosti má prevádzky v mestách Trenčín a Nové Mesto nad Váhom na Slovensku. Funguje pre používateľov z Vojenských zložiek, Policajného zboru, Baníkov, Záchranárov, Hasičov, pre všetkých, ktorých služobná činnosť má život ohrozujúci character v náročných prostrediach. Naši členovia so skúsenosťami v bezpečnostnom a obrannom prostredí využívajú robotiku ako inteligentný multiplikátor pre všetky ťažké profesie. Naše spoločné riešenia s partnerskou spoločnosťou ZETOR Engineering Slovakia stanovujú nové štandardy v priemysle bezpilotnej pozemnej robotiky, najnovšia robotická poloautonómna platforma UGV S-1 B.U.G. funguje ako násobič síl pre malé taktické jednotky s otvorenou elektronickou architektúrou a jedinečnou schopnosťou montovaného, tzv. parazitického transportu. www.unmannedground.com.

Spoločnosť TEBRIX Slovakia s. r. o., ako člen Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky, sa dlhodobo venuje technickým riešeniam na zabezpečenie preventívnych opatrení na predchádzanie resp. na elimináciu hrozieb, ktoré by mohli zasiahnuť do bezpečnosti, ochrany majetku a zdravia obyvateľstva. Zaoberá sa výrobou, vývojom a predajom podzemných protiatómových krytov, bezpečnostných kontrolných stanovíšť, panikových miestností, ochranou existujúcich objektov vo vojenskom aj súkromnom sektore a kompletným sortimentom zariadení a technológií. Má skúsenosti nielen so stavbou nových ochranných stavieb alebo ich častí a technologických súčastí, ktoré sú predurčené na plnenie úloh civilnej ochrany, (ochranné a úkrytové priestory všetkých kategórií a typov, chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane, zodolnené pracoviská, miesta núdzového zhromaždenia obyvateľstva…a pod.,), ale aj skúsenosti s rekonštrukciou, generálnymi opravami a modernizáciou už existujúcich stavieb, ktoré vzhľadom na svoj stav už nemôžu efektívne slúžiť svojmu pôvodnému účelu.

Medzinárodné aktivity ZV SR – september 2023

Prípravné stretnutie so zástupcami HOREZZA, Akadémie ozbrojených síl Liptovský Mikuláš a Letiska Jasná 14. júna 2023

Loading