Zväz vojakov Slovenskej republiky

Dohoda s MO SR

návrh textu