Zväz vojakov Slovenskej republiky

10. Snem Zväzu vojakov SR

Posádkový klub Trenčín, 15. – 16. jún 2022

10. Snem Zväzu vojakov SR

Pracovné rokovanie 10. snemu ZV SR sa uskutočnilo popoludní 15. júna a dopoludnia 16. júna 2022.

Rok 2022 zaujíma v histórii Zväzu vojakov SR jeden z najvýznamnejších míľnikov z hľadiska konania jubilejných zväzových aktivít:

Tento rok je  jubilejným rokom 30. výročia vzniku ZV SR, v ktorom okrem slávnostného zhromaždenia venovaného tomuto výročiu, sa uskutoční aj jubilejný 10.snem ZV SR, ktorý bol z dôvodu pandémie preložený o jeden rok.

Zväz, ako člen Európskej organizácie vojenských združení a odborových zväzov EUROMIL druhýkrát vo svojej histórii  je spoluorganizátorom 125.rokovania valného zhromaždenia EUROMIL. Rokovanie sa uskutoční v Posádkovom klube v Trenčíne a to v roku jubilejného 50.výročia vzniku EUROMIL. Zároveň si Zväz pripomína 30. výročie svojho členstva v tejto významnej a pre Zväz a pre vojakov SR všeobecne prospešnej organizácie

Hlavným cieľom 10. snemu Zväzu vojakov SR bolo vyhodnotiť činnosť Zväzu a jeho orgánov od 9. snemu, prijať nové Stanovy a Programové zameranie do ďalšieho obdobia, zvoliť nového prezidenta Zväzu a kontrolnú komisiu.

Snemu sa zúčastnilo 47 delegátov s hlasom rozhodujúcim, 8 členov prezídia Zväzu, 3 členovia kontrolnej komisie a 4 čestní hostia.
Program snemu pozostával z voľby pracovných orgánov snemu, prednesenia správy  o činnosti od 9. snemu, správy o hospodárení od 9. snemu, správy kontrolnej komisie, návrhu programového zamerania, návrhu stanov ZV SR, voľby prezidenta ZV SR a členov kontrolnej komisie a nakoniec bude preložený na schválenie  návrh uznesenia z 10. snemu.

Najvýznamnejšie rozhodnutia snemu:

1. Schválenie nových stanov Zväzu

2. Schválenie nového Programového zamerania Zväzu

3. Zvolenie nového prezidenta Zväzu na nasledujúce štyri roky, ktorým sa dňom 16. júna 2022 stal plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák.

 

                             

 

Loading