Zväz vojakov Slovenskej republiky

Slávnostný šachtág – 20. výročie založenia Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok

19 septembra, 2022

        Pezinok nie je známy iba vínom a vinohradníctvom. Je to tiež banské mesto s bohatou baníckou históriou. Dobývalo sa tu zlato, pyrit a  antimón. Naši priatelia, členovia Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok (ďalej len „MBS“) oslavovali v 20. výročie založenia spolku. Na základe pozvánky predsedu spolku sa dňa 17. septembra 2022 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Pezinku zúčastnili  Slávnostného šachtágu plk. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK, prezident ZV SR, genpor. v.v. Ing Peter VOJTEK, viceprezident ZV SR a predseda Klubu generálov SR a plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ, predseda klubu.

      Na základe návrhu predsedu Klubu ZV SR Pezinok, prezident ZV SR pri tejto príležitosti odovzdal predsedovi spolku p. Štefanovi Granecovi vyznamenanie  „Hviezda zväzu“. Genpor. v.v. Ing Peter VOJTEK odovzdal predsedovi MBS svoju Pamätnú plaketu NGŠ OS SR.  Predseda a Rada klubu ZV SR Pezinok ocenili MBS,  pri príležitosti 20. výročia vzniku spolku „Pamätným  listom“, za prínos k dlhoročnej aktívnej, vzájomne prospešnej spolupráci s Klubom ZV SR Pezinok pri udržiavaní a zachovaní baníckych a vojenských tradícii a zvykov v Malokarpatskej oblasti. 

            Predseda MBS ocenil pri príležitosti 20. výročia založenia MBS „Medailou Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok Jozefa ENTZLERA:

1. genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek- 1. viceprezident ZV SR a predseda Klubu generálov SR

2. plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák- prezident ZV SR.

     Predseda a  Rada Klubu ZV SR Pezinok praje  MBS Pezinok úspešne pokračovanie činnosti spolku  pri napĺňaní poslania spolku a udržiavaní baníckych tradícii v meste Pezinok

Stručne k histórii MBS:

Vo svojej činnosti je zameraný na:

a)      udržiavanie a zachovávanie baníckych tradícii, na obnovovanie baníckych zvykov

b)     zhromažďovanie materiálnych hodnôt po banskej činnosti

          Malokarpatský banícky spolok začal písať svoju históriu v roku 2002. Vtedy, po prijatí bývalých pracovníkov Rudných baní primátorom mesta, 24.júna,pri príležitosti spomienky na prvú písomnú zmienku o dobývaní drahých kovov v pezinskom chotári, sa začali ozývať hlasy, volajúce po pravidelnejšom stretávaní. Po vzore baníckych spolkov v niektorých banských mestách, bol 17.augusta 2002, počas Pezinského permonika, vytvorený Malokarpatský banícky spolok v Pezinku. Do svojho programu prijal všetky body „ Zakladajúcej listiny Historického baníckeho krúžku pri závode RB Pezinok“ z roku 1986 a stal sa de facto jeho pokračovateľom.

Loading