Zväz vojakov Slovenskej republiky

Slávnostné zhromaždenie k 78.výročiu oslobodenia mesta Nitra

4 apríla, 2023

Pri Pamätníku víťazstva sa dňa 30.marca 2023 konalo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 78.výročia oslobodenia mesta Nitra. Zúčastnilo sa ho 9 členov Klubu Nitra-Zobor na čele s predsedom klubu Pavlom LUSPAJOM. Po absencii v minulom roku, sme sa tam opäť zišli s priateľmi zo SZPB, JDS, ale aj z VÚ 4405 Nitra a Krškany. Prítomná bola aj vojenská hudba z Banskej Bystrice. Veľmi nás potešila účasť žiakov z nitrianskych základných škôl. Vnímali sme to ako odozvu na náš diskusný príspevok na konferencii SZPB v Nitre. Tam sme navrhovali pozývať mládež a základné školy a ich prítomnosť započítavať ako súčasť učebných osnov k témam hodín dejepisu z oblasti histórie Slovenska. Domnievame sa, že obsah a priebeh týchto zhromaždení môže obohatiť náplň prednášok pedagógov a potvrdiť tak dôležitosť prechovávania hrdosti a úcty k vlastnej minulosti a k jej nositeľom.

Prednesené boli 2 referáty. Jeden primátorom mesta Nitra Marekom Hatasom a druhý k veci a historickému odkazu od predsedu OblV SZPB Jozefa Havla. V ňom sa sústredil na prípravu a priebeh oslobodenia mesta v širšom kontexte, na podmienky, súvislosti a výsledky bojov a ich vplyv na neskorší vývoj. Upozornil aj na neprijateľnosť pokusov o zmiešavanie, zamieňanie alebo spájanie vtedajších udalostí s dneškom.

Text: pplk. v. v. RSDr. Antonín Rojka (upr. František Kromka)

Foto: pplk. v. v. Ing. Ján Košina, p. Anna Zabáková

Loading