Zväz vojakov Slovenskej republiky

Slávnostné zhromaždenie k 15.výročiu vzniku klubu spojené s oslavou MDŽ v Klube Nitra-Zobor

2 apríla, 2024

Dňa 8. marca 2024 v hoteli OKO v Nitre si 46 členov klubu Nitra-Zobor, sympatizantov a vzácnych hostí slávnostným zhromaždením pripomenuli 15. výročie vzniku klubu, ktoré tentoraz spojili s oslavou MDŽ. Vzácnymi hosťami boli Tajomník ZV SR pplk. v. v. PhDr. Marián MJARTAN, kandidát na prezidenta ZV SR plk. v. v. Ing. Peter MARCHEVKA, PhD., zástupca veliteľa 11. brigády Vzdušných síl pplk. Ing. Ján KOREŇ, veliaci poddôstojník nrtm. Igor BOŽKO, predseda ZV SR Klub Topoľčany pplk. v. v. Dr. Ján POLIAČIK, predsedníčka okresnej organizácie JDS a zároveň predsedníčka ZO JDS č. 5 Nitra-Zobor, predseda MO JDS č.1 PaedDr. Anton CHUDÍK, predsedníčka krajskej organizácie Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Mária VŠELKOVÁ.

Po otvorení zhromaždenia predsedom klubu pplk. v. v. Ing. Pavlom LUSPAJOM predniesol správu o plnení úloh klubu od jeho vzniku tajomník klubu pplk. v. v. Dr. Antonín ROJKA. Každého účastníka čakal na stole ZBORNÍK Klubu Nitra-Zobor vydaný pri príležitosti 15. výročia založenia klubu, v ktorom na 62 stranách a 248 farebných fotografiách sme sa snažili obsiahnuť celú šírku našej činnosti. Pohár s logom nášho výročia vzniku každému členovi pripomenie tie chvíle, ktoré tam  strávil pri rôznych akciách.

V diskusii vystúpili: 1. Tajomník ZV SR pplk. v. v. PhDr. Marián MJARTAN, ktorý poďakoval za prácu členom a rade klubu a odovzdal po prečítaní rozkazu NGŠ, Pamätný kríž NGŠ OS SR III. stupňa Klubu Nitra-Zobor pri príležitosti 15. výročia vzniku klubu, plk. v. v. Ing. Františkovi KROMKOVI a mjr. v. v. Mgr. Jozefovi HALGOŠOVI.

2. Zástupca veliteľa 11. brigády Vzdušných síl pplk. Ing. Ján KOREŇ, ktorý zároveň ocenil aktívnu prácu kpt. v. v. Antona SORÁDA Ďakovným listom veliteľa a pplk. v. v. Mgr. Jozefa SLOVÁKA Pamätným listom veliteľa.

3. Predseda ZV SR Klubu Topoľčany pplk. v. v. Dr. Ján POIAČIK, ktorý ocenil aktívnu spoluprácu s Klubom Nitra-Zobor v zachovaní vojenských tradícii a v mene členov klubu pozdravil 15. výročie vzniku ZV SR klub Nitra-Zobor POZDRAVNÝM LISTOM. Udelil Pamätnú medailu Klubu Topoľčany plk. v. v. Ing. Františkovi KROMKOVI, pplk. v. v. Dr. Antonínovi ROJKOVI a pplk. v. v. Dr. Ernestovi MAKOVI.

Kandidát na funkciu prezidenta ZV SR plk. v. v. Ing. Peter MARCHEVKA, PhD. predstavil svoju dlhodobú aktívnu činnosť na rôznych stupňoch velenia armády a súčasnú funkciu manažéra v LO Trenčín. Načrtol svoju víziu v oblastiach pôsobnosti ZV SR a spolupráce s klubmi zväzu. Prítomní členovia a sympatizanti ZV SR vyjadrili svoj súhlas s jeho zámerom a predstavami, ako aj s jeho kandidatúrou na funkciu prezidenta ZV SR.

Slávnostné zhromaždenie pokračovalo oslavou MDŽ za prítomnosti 12 členiek a 5 sympatizantiek klubu. Členovia rady im odovzdali červené ružičky a k nim sa pridali kvetinami aj zástupcovia VÚ 4405 Nitra. Po slávnostnom prípitku a básni v podaní pána ROJKU bola podávaná večera. To už zazneli prvé tóny skladby valčíka na Modrom Dunaji diskdžokeja pána CHUDÍKA do tanca a na počúvanie. Prítomní si mohli dopriať posedenie a debatu pri dobrom vínku, ochutnávku dobrých pagáčikov a štrúdlí. Veď sa na to všetci prítomní tešili už dlhšiu dobu a bol aj priestor na pohovorenie si o najbližších plánovaných akciách klubu, vrátane Mimoriadneho snemu ZV SR. Náš delegát dostal mandát na zvolenie Petra MARCHEVKU za prezidenta ZV SR, ktorý sa nám na zhromaždení predstavil.

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín ROJKA

Foto: Ing. Božena LUSPAJPVÁ, pplk. v. v. Ing. Ján KOŠINA, nprap. v. v. Stanislav CHOVANEC

(Zverejnené dodatočne)

 

Loading

Priložené dokumenty