Zväz vojakov Slovenskej republiky

Siedmy ročník Memoriálu plk. PaedDr. Štefana Bumbála je za nami

7 septembra, 2023

August bol nadmieru priaznivý pre rekreačné vyžitie, a preto sme s napätím očakávali predpovede počasia na začiatok septembra. No a opäť nás počasie nesklamalo. Sobota 2. septembra v predpovediach zaručovala pekné, slnečné a priaznivé počasie na uskutočnenie tradičných streleckých pretekov na strelnici v Beckove. Ani sa nechce veriť, že už je to siedme pokračovanie streleckej súťaže pod názvom nášho iniciátora streleckých súťaží, známeho trénera či rozhodcu plk. PaedDr. Štefana Bumbála.

Náš kolektív organizátorov je už nemenný. Sú to predovšetkým naši aktívni reprezentanti – strelci, ktorí nevynechajú žiadnu príležitosť, aby nás mohli reprezentovať na pretekoch na Slovensku, ale aj v zahraničí, práve nedávno v blízkom Rakúsku. Náš reprezentant Petr Paška opätovne v Langelebarne získal absolútne víťazstvo s streľbe z automatickej pušky a z pištole.

Preto nie je zvláštnosťou, že je to jeden z hlavných organizátorov a dôsledný riadiaci streľby nášho „Memoriálu…“. A nielen on. Taktiež napríklad Karla Surmanová, ktorá získala ocenenia na streleckej súťaži v Topoľčanoch a na pretekoch v Beckove sa venovala zaznamenávaniu výsledkov.

Ďalším hlavným aktivistom je aj pplk. v. v. Ing. Peter Franko, ktorý okrem zabezpečenia výpočtovej techniky k súťaži venuje pozornosť aj technike „výčapnej“, teda zabezpečeniu občerstvenia pre pretekárov.

No nie iba „strelci“ prispievajú na zabezpečenie hladkého priebehu streleckej súťaže. Ing. Eva Nemčeková a Vierka Kadlečíková sa vzorne postarali o to, aby sa naši účastníci pretekov mohli občerstviť a načerpať dostatok síl… ako inak, k čo najlepšiemu výkonu v súťaži.

Ale nesmieme zabudnúť ani na hlavného rozhodcu. Už viac ako 10 rokov nám ako znalec zabezpečuje regulárnosť súťaže plk. v. v. Ing. Pavel Kvasňovský, ktorý zodpovedne a hlavne odborne posudzuje výsledky súťažiacich.

Tohtoročný boj o cenné body sa niesol v duchu zapájania sa nových aktivistov, ktorí chceli spoznať, čo strelecká súťaž obsahuje. Napríklad prešiel aj riaditeľ základnej školy v Novom Meste nad Váhom a sám sa ujal prípravy a organizovania súťaže v hádzaní gumených granátov na cieľ.

Prezenčná listina tohtoročnej súťaže o putovný pohár družstiev a taktiež jednotlivcov v kategórii žien a mužov obsahovala 54 mien. Každý strelec musel absolvovať a takisto každá strelkyňa musela vykonať streľbu na medzinárodný pištoľový terč, ako aj streľbu na armádny zelený terč (nekryte ležiaca figúra s kruhmi) v trvaní 20 sekúnd.

Na otvorení súťaže sa zúčastnil aj prezident Zväzu vojakov SR plk. v. v. Ing. Gabriel Merňák, ktorý pozdravil súťažiacich a ocenil našu aktivitu v organizovaní streleckej súťaže a zaželal súťažiacim presnú mušku.

Ceremoniál otvorenia súťaže riaditeľom pretekov pplk. v. v. Dr. J. Putirkom sa nezaobišiel bez poučení o bezpečnostných pravidlách, dodržiavaní zásad streľby z pištole a pravidiel konkrétnej streľby, ako aj o možnosti využitia občerstvenia, ktoré zabezpečovali E. Nemčeková a V. Kadlečíková. No zapojili sa aj do registrácie strieľajúcich jednotlivcov a družstiev. Prvé fotografie „ulovil“ pplk. v. v. Ing. Kadlečík.

Súťaž prebiehala hladko, záznam o výsledkoch kontroloval nielen hlavný rozhodca Pavel Kvasňovský, ale najmä dvojica registrácie a vyhodnotenia výsledkov Mgr. Ing. Karla Havalcová a  Peter Franko.

Významným medzníkom súťaže bol čas výdaja výborného gulášu. Približne o 11.30 SEČ sa vydal na cestu po túto významnú požívatinu riaditeľ pretekov Josef Putirka so synom. Guláš bol perfektne pripravený v stanovenú hodinu, a tak ihneď po príchode sa mohol porciovať. Tejto úlohy sa aktívne ujal syn Petra Franka, ale a aj „odhalený“ dobrovoľník, vyučený kuchár Kamil Štvrtina. Guláš chutil, čoho dôkazom bol aj veľmi krátky čas vydávania.

Nuž a to už sa približoval koniec súťaže. Po poslednej streľbe sa súčasne začala likvidácia pracovísk. Hlavne však sa čakalo na posledné výsledky, ktoré mohli rozhodnúť o regulárnych výsledkoch. A tie nedali na seba dlho čakať. Rozhodca Pavel Kvasňovský, Karla Havalcová a  Peter Franko vyhodnotili terče, vykonali zápisy do výsledkovej listiny zverejnili posledné výsledky, ktoré predložili k nahliadnutiu súťažiacim kvôli prípadným protestom. Nestalo sa tak.

Mohlo sa teda pristúpiť nielen k zhodnoteniu priebehu súťaže, ale hlavne k dôležitej udalosti – vyhláseniu víťazov. Najprv však riaditeľ pretekov pripravil trofeje a vecné ceny a pred zhodnotením poďakoval všetkým aktivistom súťaže a strelcom za korektný prístup k pravidlám a priebehu strelieb. Po krátkom zhodnotení nakoniec vyhlásil výsledky.

Ženy:
Eva Dolníková                     125 bodov
rtn. vz. Viera Mihaliková   123 bodov
Eva Dolníková ml.              110 bodov

Muži:
rtn. Radim Kamrla
Ing. Vladimír Kavický
pplk. v. v. Ing. Maroš Onreják

Družstvá:
Klub ZV SR Nové Mesto nad Váhom: nrtm. Petr Paška, pplk. Ing. Peter Franko, pplk. Dr. Josef Putirka
KVV B. Bystrica: Eva Dolníková, Eva Dolníková ml., Ing. Vladimír Kavický
Klub ZV SR Topoľčany: rtn v z. Viera Mihaliková, kpt. v z. Fr. Paštrnák, rtn v z. Ing. Róbert Král

Spracoval pplk. v. v. Dr Josef Putirka
Foto: pplk. v. v. Milan Kadlečík

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.