Zväz vojakov Slovenskej republiky

ŠPORTOVO RELAXAČNÝ DEŇ

2 júla, 2023

                 Stalo sa už pomaly tradíciou, že koniec mesiaca jún patrí v podmienkach klubu ZV SR Humenné športovo relaxačnému dňu. Tak tomu bolo aj v tomto roku. V peknom a príjemnom prostredí rekreačnej oblasti obecného úradu Udavské sme dňa 30.6.2023 zorganizovali pre členov nášho klubu toto zaujímavé a oddychové stretnutie. Členovia klubu tak mali možnosť stretnúť sa v prírode, zaspomínať si, voľnou formou sa porozprávať a nakoniec aj načerpať novú energiu, ktorú nám poskytuje krásne a tiché prostredie prírody. Samozrejme, ako by to bolo, keby sme si pri tejto príležitosti aj nezasúťažili. Zorganizovali sme súťaž v streľbe zo vzduchovky, ktorú riadil člen rady klubu pplk. v. v. Ing. Jozef Frenák. Výsledky boli celkom zaujímavé. Teraz nezvíťazili naše esá.  Súťaž troška prekvapujúco vyhral mjr. v. v. Miroslav Želinský, na druhom mieste sa umiestnil pplk. v. v. Ing. Ján Stavrovský, na treťom mieste bol pplk. v. v. Ing. Jozef Frenák.  Pretože nasledujúci deň 1.7.2023 oslavoval svoje jubileum 65. rokov mjr. v. v. Ing. Ján Kocka, nezabudli sme na neho a spoločne sme mu do ďalších dní zaželali hlavne pevné zdravie, osobných a pracovných úspechov a na pamiatku sme mu venovali drobnú klubovú pozornosť. Pekným oživením a spestrením stretnutia bola aj účasť nových členov klubu, ktorí do klubu priniesli novú krv. Na záver stretnutia sme si spoločne zaželali pevné zdravie a pekné leto, ničím nerušený  oddych.       

                                                                                                                                                                                                                 Vladimír Cibuláš

                                                                                                                                                                                                       predseda klubu ZV SR Humenné

Loading