Zväz vojakov Slovenskej republiky

Relaxačný deň klubu Topoľčany ZV SR na Duchonke

31 augusta, 2023

Podľa Plánu činnosti na rok 2023 rada klubu Topoľčany pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov zorganizovala 26.8.2023 relaxačný deň v rekreačnom zariadení DUCHONKA. Stretnutia sa zúčastnilo 30 členov klubu, 3 rodinní príslušníci a 10 členov JDS Breza Prašice, na čele s predsedníčkou základnej organizácie Máriou NOVOTNOU. Na začiatku stretnutia sme spolu so starostkou obce Prašice Mgr. Karin ŠIMKOVOU položili veniec k pomníku SNP na Duchonke.
Predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLAČIK odovzdal rtm. v.v. Vladimírovi REŽOVI vyznamenanie Hviezda ZV SR.
Následne sme sa presunuli na pláž k vodnej nádrži Duchonka, kde 16 zmiešaných družstiev súťažilo v petangu na 4 ihriskách. Bojovalo sa o 1. až 16. miesto. Pódiové umiestnenie dosiahli tieto družstvá:
1.miesto: pplk. v.v. Štefan FABER, pplk. v.v. František STREJČEK,
2. miesto: Ing. Ema LÖRINCZOVÁ, plk. v.v. Ing. Ján LÖRINCZ,
3. miesto: pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK, plk. v.v. Ing. Václav POMAHAČ,
Súťaž pripravil podpredseda klubu pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK. Predseda klubu odovzdal družstvám, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach diplomy. Na poludnie sme sa naobedovali v reštaurácii Malá Breza. Zároveň sme spomínali na roky prežité v armáde, na spolupracovníkov, na radosti a starosti, ktoré prináša dôchodkový vek. Členovia klubu so stretnutím v prírode boli spokojní a to bolo aj cieľom.
Text: podpredseda klubu Ing. Š. Bariak, foto: Ing. Róbert Kráľ a Ing. Š. Bariak.

Loading