Zväz vojakov Slovenskej republiky

Relaxačný deň členov klubu Topoľčany ZV SR v prírode.

18 septembra, 2022

Podľa  Plánu činnosti na rok 2022 rada klubu pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov zorganizovala 27.8.2022 relaxačný deň v rekreačnom zariadení DUCHONKA. Stretnutia sa zúčastnilo 31 členov klubu, 6 rodinných príslušníkov a 10 členov  JDS Breza Prašice, na čele s predsedníčkou základnej organizácie  Máriou NOVOTNOU. Na začiatku stretnutia sme spolu so starostkou obce Prašice  Eriku NEMEŠOVOU položili veniec k pomníku SNP na Duchonke.

Predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLAČIK odovzdal plk. v.v. Ing. Štefanovi LACKOVI vyznamenanie Hviezda ZV SR, pamätné medaily klubu členom klubu, ktorí sa nemohli zúčastniť slávnostného zhromaždenia k 20.výročiu vzniku klubu.

Súťažili sme v petangu, v streľbe na florbalovú bránku, hod krúžkami na cieľ. Súťaže pripravil podpredseda klubu pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK. Predseda klubu odovzdal výhercom v jednotlivých súťažiach diplomy. Na poludnie sme sa naobedovali v reštaurácii Malá Breza. Zároveň  sme spomínali na roky prežité v armáde, na spolupracovníkov, na radosti a starosti, ktoré prináša dôchodkový vek. Členovia klubu so stretnutím v prírode boli spokojní a to bolo aj cieľom.

Text predseda klubu Ján Poliačik, foto Ing. Róbert Kráľ. Ing. Š. Bariak.

Loading