Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pripomenuli sme si SNP – boli sme na 35. ročníku pochodu NPCH Skýcov-Zlatno

27 augusta, 2023

Obec Skýcov, Obec Zlatno, Oblastný výbor SZPB v Nitre, ZO SZPB Skýcov a Zlatno v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a ZO SZPB Zlaté Moravce aj v tomto roku pozvali širokú verejnosť na už 35. ročník pochodu Náučným partizánskym chodníkom Skýcov – Zlatno. Tradičné pozvanie dostali aj súčasní štátni a vládni predstavitelia, tradične, ako už po ostatné dva ročníky, sa tohto podujatia nezúčastnili.

Hlavným cieľom podujatia je okrem turistického zážitku aj priblíženie histórie partizánskeho odboja v Tribečských horách. Počas 2. svetovej vojny tu pôsobili tri veľké partizánske oddiely. Zarubežnij, Plameň a Národný mstiteľ, ktorých viedli legendárni partizánski velitelia Alexander Sviatogorov – Zorič, Putilov a Viktor Maximov. Podľa pamätníkov mali partizánske oddiely viac ako 1100 mužov a aj napriek viacerým pokusom sa nemeckým jednotkám nedarilo obmedziť ich činnosť. Tá sa sústredila predovšetkým v okolí Skýcova, Zlatna, Zlatých Moraviec a Topoľčianok. Po odchode partizánov krátko pred oslobodením sa nemecké oddiely pomstili obyvateľom Skýcova za ich podporu odboju tým, že ich vyhnali z domovov a celú obec vypálili. Niekoľko občanov Skýcova odvliekli do koncentračných táborov.

My, ktorí sa pravidelne účastníme aj pietnej spomienky pri príležitosti vypálenia obce Skýcov (15. marec 1945), sme v roku 2019 zažili ozajstné prekvapenie, keď sa prvý ale aj odvtedy jediný a posledný krát prihovoril k účastníkom zhromaždenia aj Richard Sulík, pričom zdôraznil svoj dôverný vzťah a patriotizmus k regiónu.

Skýcov aj Zlatno i v tomto roku obohatili podujatie sprievodným programom, v ktorom sa predstavili zoskokom vojenskí výsadkári z Klubu vojenských výsadkárov, kluby vojenskej histórie predstavili vojenské artefakty z 2. svetovej vojny, hudobníci svoje nadanie a miestni nadšenci zo Zlatna svoje kuchárske umenie v podobe poľovníckeho guláša.

Klub Nitra Zobor využil príležitosť uctiť si 79. výročie SNP a pamiatku hrdinov SNP účasťou 15 členov a sympatizantov na sprievodnom programe podujatia a vlastnom pochode (zvýraznení). Podujatia sa zúčastnili (bez hodnosti a titulov) Jozef Halgoš s dcérou, Jozef Havel, Vladimír Horváth, Ján Hrtánek, Ľubica Kottulová, Štefan Kottula, František Kromka, Vladimír Lavor, manželia Mackaničovci, Mária Mikušová, Jiří Pavlík, Antonín Rojka, Emília Uharčeková. Účastníkov podujatia privítalo slnečné a horúce ráno v obci Skýcov. O 8,00 hod. za hudobného sprievodu Vojenskej hudby OS SR a s podporou Čestnej stráže položili delegácie orgánov štátnej verejnej správy a samosprávy, politických strán a hnutí, občianskych a záujmových združení vence a kytice k pamätníku SNP. Po privítaní starostom obce Mgr. Tomášom Kolembusom postupne vystúpili generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR Martin Jakál, predseda strany Hlasu SD Peter Pelegríni a exminister obrany genpor. v. v. Ing. Peter Gajdoš. V krátkych vystúpeniach spomenuli udalosti v čase SNP a vzdali poctu zakladateľovi NPCH genpor. v. v. Jánovi Husákovi (*12.04.1923 † 22.12.2016), účastníkovi SNP. Martin Jakál zvýraznil dôležitosť takýchto spoločensko-športových podujatí „Pripomínajme si činy našich predkov, nech sú pre nás stálou inšpiráciou a neochvejným základom pre náš morálny kompas. Aj takto sa nám podarí uchovať ich odkaz.“ Peter Pelegríni prisľúbil zásadnú zmenu v podpore konania osláv štátnych sviatkov a k nim konaným sprievodným aktivitám zo strany štátnych a vládnych orgánov v budúcnosti.

Po štátnej hymne SR a hymnickej piesni sa následne vydali na trať prví účastníci pochodu a naši členovia si tam našli svoje miesto. Začiatok v Skýcove býva tradične náročný, lebo táto časť je do kopca. Našťastie jeho prevažná časť vedie lesom. Už sme sa tešili na zastávku, kde bola harmonika a spev domáceho súboru Vápenkár, ale tiež aj s občerstvením a koláčikmi. Všetci sa chceli fotiť s hosťami, prekvapili členovia SNS, v tmavých modrých tričkách s nápisom 1871, čo bol rok založenia SNS ako prvého politického subjektu zastupujúceho záujmy slovenského národa.

V druhej časti od pomníka padlému partizánovi Michalovi Antalecovi už sa ide z kopca. Žiaľ prvý prameň pitnej vody bol vyschnutý, ale ten druhý už bol funkčný, čo mnohých účastníkov potešilo. Na trati sme stretávali väčšinou mladých ľudí, vrátane ich detí, mali sme z toho radosť aj napriek tomu, že nás predbiehali a nechávali za sebou. Po opustení lesa nás čakal asi 1 km do obce Zlatno, kde už prví absolventi pochodu konzumovali chutný poľovnícky guľáš a po ňom dobre padlo pivko, či kofola.

O 14,00 hod. pri pomníku SNP v Zlatne nasledovala druhá časť kladenia vencov za sprievodu Vojenskej hudby OS SR a príslušníkov Čestnej stráže. Okrem už prv spomenutých delegácií, v Zlatne tradične položil, v sprievode čestnej stráže, veniec aj predstaviteľ veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku. Po privítaní starostom obce Ing. Martinom Zemanom vystúpili predseda NSK Ing. Branislav Becík, PhD. a po ňom s tradične perfektným vystúpením s podrobným popisom dejinných súvislostí SNP poslanec za stranu Smer SSD Mgr. Marián Kéry. Na záver vystúpenia, osobitne na adresu médií vyhlásil: „Územie Slovenska okrem partizánov a vojakov Slovenskej armády, ktorí sa pridali k povstalcom oslobodili len vojaci Červenej armády a Rumunskej kráľovskej armády*. Rovnako nemôžeme zabúdať na zverstvá a vyvraždenie civilistov a partizánov, ktorých sa dopustili nemeckí vojaci a príslušníci PO Hlinkovej Gardy v Nemeckej, Kremničke, Kľaku, Ostrom Grúni, Kališti či Tokajíku. Nemôžeme dopustiť, aby sa nacizmus a fašizmus vrátili v akejkoľvek podobe a negatívne ovplyvnili dianie v našom štáte“. (*pre úplnosť doplníme – a vojská 1. čs. armádneho zboru v ZSSR). Jeho vystúpenie sa stretlo s veľkým potleskom, lebo tak by malo byť SNP a víťazstvo nad fašizmom pripomínané aj na hodinách dejepisu na základných školách.

Na záver podujatia bolo tradične zhodnotené vystúpenie účastníkov pochodu. Na trase bolo 499 účastníkov, ale aj takmer 100 vozíčkarov v oboch obciach. Vyhodnotené boli dve 80-ročné účastníčky upomienkovými predmetmi, ale aj všetci najmladší – sladkosťami. Taktiež ocenili najvzdialenejšieho účastníka. Rozchádzali sme sa s výzvou na budúce stretnutie, ktoré bude jubilejné, k 80.výročiu SNP.

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín ROJKA a František Kromka

Foto: Ľubica Kottulová, Juraj Valkovič (https://www.facebook.com/people/Juraj-Valkovič-FOTO-Foto19aries84/100047550681946/ ) a Lukáš Nipčo (https://www.facebook.com/obecZlatno?locale=sk_SK)

Loading

Priložené dokumenty