Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pripomenuli sme si 79. výročie SNP

31 augusta, 2023

Na cintoríne v Novom Meste nad Váhom sme si 28. augusta 2023 pripomenuli 79. výročie SNP. Spomienkové podujatie sa začalo položením vencov k pamätníku, ktorý pripomína miesto, kde fašisti 28. februára 1945 zastrelili 27 bojovníkov za slobodu. Vence a kytice účastníci položili aj k pomníku 27 umučených Gestapom v bojoch za slobodu počas rokov 1944 – 1945 a k hrobu Vojtecha Friedmanna, najprv väzneného v koncentračnom tábore v Novákoch, ktorý počas Povstania padol ako partizán 5. septembra 1944 v Šimonovanoch (neskôr Baťovany a potom Partizánske).

Podujatie sa uskutočnilo za účasti podpredsedov Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozefa Trstenského a Michala Barteka, zástupcu primátora Nového Mesta nad Váhom Andreja Neuschla, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy z okolitých obcí, starostky družobného mesta Uherský Brod Miroslavy Polákovej, predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu vojakov SR, Jednoty dôchodcov Slovenska a ďalších.

Po položení vencov a kytíc pozdravil účastníkov podujatia spevácky súbor Cantabile. S príhovormi vystúpili predseda Oblastného výboru SZPB a predsedu nášho klubu ZV SR pplk. v. v. Kamil Krištofík a starostka Uherského Brodu Miroslava Poláková.

Kamil Krištofík v príhovore vyzdvihol význam SNP ako najvýznamnejšej udalosti novodobých dejín slovenského národa a jednej z najvýznamnejších udalostí európskeho protinacistického a protifašistického odporu. Podčiarkol jeho celonárodný charakter aj jeho medzinárodný rys, keďže v Povstaní sa zúčastnilo okrem 60 000 vojakov 1. čs. armády na Slovensku, 19 000 partizánov a na 30 000 pomocníkov aj 8 400 občanov 32 národov a národností sveta. Pripomenul odkaz Povstania pre dnešok, ktoré je svedectvom toho, čo dokáže zjednotené úsilie v zápase za slobodu, demokraciu, mier a ľudské práva.

Miroslava Poláková, starostka, historička a autorka knihy Měli odvahu žít, využila príhovor aj na to, aby poďakovala všetkým ľuďom, ktorí jej pri písaní tejto knihy poskytli poznatky zo slovenskej strany Bielych Karpát. Poukázala na fakt, že SNP sa myšlienkovo prenášalo aj na druhú stranu týchto hôr a preto mnoho chlapcov z protektorátu odchádzalo do Povstania a väčšinou to boli práve mladí ľudia z niekdajšieho okresu Uherský Brod. Zvýraznila skutočnosť, že nikto týchto ľudí nenútil odísť do Povstania, ale oni vedeli, že musia bojovať proti zlu tak, ako je to v každej dobe. Pripomenula, že padlí, či už z českej alebo slovenskej strany, skutočne mali odvahu žiť a preukázať túžbu, že zlo musí byť porazené. Na záver Miroslava Poláková vyjadrila veľkú úctu všetkým padlým v Povstaní, no aj tým, ktorí prežili a mohli svojim potomkom odovzdávať silu a odkaz Povstania.

Za Klub ZV SR Nové Mesto nad Váhom sa na pietnom akte zúčastnili: pplk. v. v. Dr. Kamil Krištofík, pplk. v. v. Ing. Vladimír Trgala a pplk. v. v. Ján Begala.

Text a foto: -bej-

Loading