Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pripomenuli sme si 78. výročie oslobodenia Uherského Brodu

6 mája, 2023

Dňa 26. apríla 1945 bol oslobodený Uherský Brod od nacistického zla a hrôz druhej svetovej vojny. Obyvatelia tohto nášho partnerského mesta si udalosti spred 78 rokov pripomenuli v stredu 26. apríla 2023. Na spomienkovom podujatí predstavitelia Uherského Brodu spolu so zástupcami vojenských a spoločenských organizácií položili vence a kytice na viacerých pamätných miestach v meste, okrem iného aj k Pamätnej tabuli obetiam 2. světové války umiestnenej na budove mestského úradu na Masarykovom námestí a k Pomníku obetiam 2. svetovej vojny na Ulici Svätopluka Čecha pri starom cintoríne

Prejaviť úctu bojovníkom za slobodu, padlým červenoarmejcom, ale aj rumunským vojakom a tiež miestnym civilným občanom, ktorí sa už slobody nedožili a zahynuli pri príchode frontu alebo v nemeckých väzniciach a koncentrákoch, prišli spolu s vedením a zastupiteľmi Uherského Brodu zástupcovia partnerského Nového Mesta nad Váhom, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu letcov Českej republiky, Zväzu protifašistických bojovníkov Uherský Brod. Prítomní boli taktiež zástupcovia Združenia vojnových veteránov Brno, Obce legionárskej Brno, Českého zväzu bojovníkov za slobodu, zástupcovia Klubu vojenských výsadkových veteránov Prostějov, nášho Zväzu vojakov Slovenskej republiky z Nového Mesta nad Váhom, zástupcovia Krajského vojenského veliteľstva Zlín, Klubu výsadkových veteránov plk. In memoriam Jozefa Valčíka Uherský Brod, zástupcovia telocvičnej jednoty Sokol a Orol a tiež materských, základných a stredných škôl z Uherského Brodu a ďalší hostia. Atmosféru osláv približujú fotografie.

Text a foto: mesto Uherský Brod /red

Loading