Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pripomenuli sme si 143. výročie narodenia gen. PhDr. M. R. Štefánika

28 júla, 2023

Dňa 21. júla 2023 sme si v obci Košariská pripomenuli 143. výročie narodenia gen. PhDr. Milana Rastislava Štefánika – vedca, politika, diplomata a vojaka, ktorý sa radí medzi najvýznamnejšie osobnosti našich dejín.

Slávnostný akt sa uskutočnil pred jeho rodným domom položením vencov vďaky. Za rezort obrany sa zúčastnili generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov MO SR Martin Jakál, náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko, delegácia Vojenskej kancelárie prezidenta SR. Ďalej sa na slávnostnom akte zúčastnili podpredsedovia Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef Trstenský a Michal Bartek, zástupcovia miest a obcí nášho regiónu, občianskych združení, občania regiónu, ale hlavne žijúci príslušníci národnooslobodzovacieho boja, Karol Kuna, Anna Bergerová a Branislav Tvarožek.

So slávnostnými príhovormi vystúpili Martin Jakál, gen. Daniel Zmeko a Jozef Trstenský. Po skončení slávnostného aktu pozval predseda predstavenstva Spoločnosti M. R. Štefánika genmjr. v. v. Ing. Peter Novotňák účastníkov na 2. ročník Štefánikových dní. Nasledovala prehliadka Múzea M. R. Štefánika v jeho rodnom dome a malé občerstvenie.

Na slávnostnom podujatí sa za Zväz vojakov SR Klub Nové Mesto nad Váhom zúčastnili pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík, pplk. v. v. Ing. Vladimír Trgala, pplk. v. v. Vladimír Ješko, MBA a za Klub Piešťany plk. v. v. Ing. Jozef Svetlík.

Text: Kamil Krištofík
Foto: Ján Rohár

Loading