Zväz vojakov Slovenskej republiky

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

25 marca, 2024

Vážení členovia nášho klubu a sympatizanti,
želáme Vám krásne veľkonočné sviatky.

Prijmite náš pozdrav krátky
na tieto veľkonočné sviatky.
V zdraví ich dobre prežite,
nech veselí a šťastní ste!

Vám všetkým zdravie, pohodu a veľa jarného slniečka
želá
Rada Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom

Loading